Maatschappelijke Raad Schiphol op poten gezet

Foto: Publicdomainpictures.net

De bewonersverkiezingen van de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden gehouden in de tweede helft van juni. De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). Organisaties van bewoners kunnen zich vanaf half april registreren als deelnemer.

Daarmee geven ze aan dat ze de komende jaren willen meedenken en meedoen met de MRS. Op 12 april is een brede informatiebijeenkomst in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, waar iedereen welkom is vanaf 19:30 uur. Voorzitter Eddy van Hijum van de ORS / MRS vindt het ‘belangrijk dat de stem van de omwonenden van Schiphol gehoord wordt’. ‘De MRS biedt zowel omwonenden als maatschappelijke organisaties de kans om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rondom de luchthaven Schiphol.’

 

Hij roept bewoners dan ook op zich te verenigen of verkiesbaar te stellen voor de aankomende verkiezingen. In Zaanstad is SOS Zaanstreek al heel actief tegen geluidsoverlast door het vliegverkeer. In de MRS zullen tien vertegenwoordigers plaatsnemen namens de omwonenden van Schiphol. Daarnaast is er plaats voor vijf vertegenwoordigers namens belangenorganisaties en vijf of zes experts.

Registreren

Bewonersorganisaties die bij het werk van de MRS betrokken willen raken, geïnformeerd willen worden en willen meedenken over adviezen, worden opgeroepen om zich vanaf 12 april en tot uiterlijk 28 mei te registreren op de nu nog in aanbouw zijn de website. Na de registratie kunnen ze meedoen aan de verkiezingen van vertegenwoordigers in de MRS en belangrijker nog, de komende jaren het lokale geluid van bewoners vertegenwoordigen in de MRS.

De bewonerszetels in de Maatschappelijke Raad Schiphol worden ingevuld via getrapte verkiezingen. Geregistreerde bewonersorganisaties kunnen per 50 leden een kiespersoon afvaardigen. Deze kiespersonen vormen een kiescollege dat stemt op kandidaat-clustervertegenwoordigers. De kiespersonen kiezen samen een clustervertegenwoordiger voor één van de tien afgebakende gebieden (oftewel clusters) in de omgeving van Schiphol.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen