Verbeterd voorkeursalternatief Guisweg vastgesteld

Foto: Gemeente Zaanstad

Het college heeft het definitieve voorkeursalternatief van het project Guisweg vastgesteld. Tijdens de inspraakperiode kwamen er veel reacties uit de omgeving en vanuit de gemeenteraad en die zijn door het projectteam gebruikt om het ontwerp aan te passen. Het woord is nu aan de raad.

Het project Guisweg omvat onder andere het opheffen van de spoorwegovergang en de aanleg van twee tunnels: eentje voor fietsers en voetgangers en een aparte tunnel voor het autoverkeer. Dit moet de bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid van Zaanstad met de regio verbeteren. ‘Dit project zorgt ervoor dat Zaanstad bereikbaar blijft. De stad is volop in ontwikkeling, er worden veel huizen gebouwd en het aantal inwoners groeit. Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners snel en veilig de stad in- en uit kunnen komen is de ondertunneling nodig,’ aldus wethouder Gerard Slegers.

 

Met het gekozen ontwerp is Zaanstad volgens hem ‘goed voorbereid op de toekomst’. ‘Iedereen kan straks veilig reizen van A naar B. Of dat nu met de auto, bus, (deel)fiets, trein of te voet is. De twee tunnels maken een einde aan de files voor de spoorwegovergang. Dit verbetert de leefbaarheid van de wijk enorm. Daarnaast wordt de openbare ruimte groener en aantrekkelijker ingericht.’ Eén van de aanpassingen in het voorkeursalternatief is dat er een breed voetgangerspad komt naast het fietspad in de tunnel en de zogenoemde T-splitsing van het fietspad is overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook de helling is aangepast, zodat de tunnel toegankelijk is voor iedereen.

De Provincialeweg is een stuk ‘logischer’ ingericht, want met name op de ‘switch’ (waar auto’s elkaar moesten kruisen in het vorige ontwerp) kwamen veel opmerkingen. Deze is eruit gehaald en vervangen door een in- en uitvoegstrook en met het verplaatsen van de autobanen richting het noorden en zuiden naar de buitenzijden van de weg. Verder is er een aantal fietspaden toegevoegd op de Verzetstraat, wat nodig is voor de verkeersveiligheid vanwege het vele vrachtverkeer daar.

Verdere uitwerking

Als de gemeenteraad instemt met het voorkeursalternatief ondertekenen de samenwerkingspartners later dit jaar een bestuurlijke overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken voor de volgende fase van het project. Dan is de planstudiefase afgerond en begint de uitwerkingsfase en worden de laatste zaken onderzocht, zoals het zoeken naar nieuwe huisvesting voor de Krommenieër schietvereniging die onder het viaduct in de A8 huist. Ook in die fase volgen weer verschillende inspraakmogelijkheden. Het is de bedoeling om in 2026 met de werkzaamheden te beginnen.

Reacties

Cookieinstellingen