Toezicht op energieverbruik bedrijven laten versloffen

Foto: Flickr / Paul Keller

Zaanstad heeft het toezicht op de uitvoering van verplichte energiebesparende maatregelen door bedrijven laten versloffen. Het is de omgevingsdienst die deze taak uitvoert, maar de gemeente is verantwoordelijk en die heeft zich er verder niet mee bemoeid. De Rekenkamer mist daardoor informatie.

Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Een groot deel van de CO2-uitstoot komt van bedrijven. Het is daarom belangrijk dat bedrijven minder energie gaan gebruiken en verplichte energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente moet erop toezien dat bedrijven dit ook doen en die taak is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Onderzoek van de Rekenkamer heeft uitgewezen dat de uitvoering daarvan en de informatie daarover niet op orde zijn.

Bijsturen

Verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de energiebesparingsplicht betekent dat de gemeente moet bijsturen als de omgevingsdienst vastloopt in haar taken. Uit het onderzoek blijkt dat deze bijsturing niet voldoende is gebeurd, ook niet toen er tegenvallende resultaten waren. De omgevingsdienst had bijvoorbeeld geen goed beeld van alle bedrijven die onder de verplichting vallen. Ook waren nog niet met alle bedrijven afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen.

Bron: Sustentio.com

 

Daarnaast zijn nog niet alle wel afgesproken maatregelen uitgevoerd. ‘Hoewel dit bekend was bij Zaanstad heeft de gemeente dus beperkt bijgestuurd,’ stelt de Rekenkamer vast. De gemeente krijgt van de omgevingsdienst weinig informatie over de energiebesparingsplicht.

Er is geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving, maar het is onduidelijk hoe de omgevingsdienst dit geld heeft gebruikt, welke activiteiten zijn uitgevoerd en hoeveel de CO2-uitstoot verminderd is door de maatregelen. Maar daar heeft Zaanstad ook nooit naar gevraagd. En dat moet in de toekomst wél gaan gebeuren.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen