Probeert gemeente erfpachters vergoeding schade te onthouden?

Foto: Pixabay

Erfpachters in Zaanstad die op dit moment een offerte voor de omzetting daarvan aanvragen om zo de hoogte te blijven van de actuele koopsom krijgen daarbij volgens de POV gelijk ook een ‘verklaring omzetting erfpacht naar vol eigendom’ toegestuurd. De partij wil weten waarom.

Door deze verklaring te ondertekenen geeft de erfpachter aan dat hij of zij op de hoogte is van de eerdere vonnissen over de erfpacht in Zaanstad en geen rechten kan ontlenen aan de nog lopende zaken. Fractievoorzitter Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid wil nu via schriftelijke vragen aan de weet komen waarom niet volstaan wordt met de gevraagde offerte, waarmee een geïnteresseerde kan zien of het afkopen van de erfpacht op dat moment financieel haalbaar is.

Cassatie

Keijser vermoedt dat de gemeente zich nu al indekt voor de uitkomst van de lopende cassatieprocedure bij de Hoge Raad. In vorige vonnissen uit 2018, 2021 en 2022 werd de gemeente steeds verantwoordelijk gehouden voor de schade die veroorzaakt is door onrechtmatig handelen van de gemeente zelf, namelijk het fors verhogen van de grondprijs zonder een goede overgangsregeling. De POV vraagt of met het ondertekenen van de ‘verklaring omzetting erfpacht naar vol eigendom’ het recht om later nog schade te kunnen claimen wordt opgegeven.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen