Zo’n 600 aanvragen energietoeslag van kamerbewoners verwacht

Foto: Gemeente Zaanstad

Zaanstad gaat ook energiesubsidie verstrekken aan studenten die op kamers wonen, waar eerder studerenden met een zelfstandige woonruimte al voor in aanmerking kwamen. De gemeente verwacht zo’n 600 aanvragen, en gezien het beschikbare budget zou dat neerkomen op 200 euro per persoon.

In Zaanstad komen huishoudens met een inkomen tot 140 procent van de bijstandsnorm in aanmerking voor de energietoeslag, variërend van 700 tot 1300 euro naar gelang het inkomen. Hij kan nog tot het einde van het jaar worden aangevraagd. De toeslag is hier ook verstrekt aan zelfstandig wonende studenten, dus met een eigen voordeur. Tot nu toe zijn er in totaal aan alle categorieën ruim 7000 toeslagen toegekend en er moeten nog ruim 1100 aanvragen worden afgehandeld. Rekening houdend met de nog toe te kennen toeslagen wordt verwacht dat de uitgaven binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget blijven.

Stapje verder

Door aan inwoners met een inkomen tot 140 procent van de bijstandsnorm én aan zelfstandig wonende studenten een toeslag te verstrekken, ging Zaanstad een stapje verder dan door Den Haag werd beoogd. Ten aanzien van studenten stond het ministerie vann Sociale Zaken op het standpunt dat de woonsituatie van studenten dermate divers is dat zij daardoor niet in aanmerking konden komen voor een generieke regeling. Zaanstad vond dat onzin: het soort inkomen maakt dezelfde woonsituatie niet anders.

Ondoenlijk

Onder maatschappelijke druk heeft het kabinet onlangs besloten om gemeenten toch een klein budget te geven om ook studenten op kames voor dit jaar een energietoeslag te verstrekken, via de individuele bijzondere bijstand. Het budget is laag, omdat de Rijk blijft vasthouden aan het standpunt dat studenten met een lagere toename van kosten te maken hebben. Gemeenten moeten de hoogte van de bijstand laten afhangen van de werkelijke kosten, maar om dat per aanvraag uit te zoeken is volgens het college ondoenlijk. De uitvoeringskosten zouden dan niet meer in verhouding staan tot het te verstrekken bedrag.

Eenvoudige werkwijze

Ook zouden bij het aanvragen van de toeslag meer gegevens verstrekt moeten worden, wat de kans op verkeerde informatie in de hand werkt. ‘Daarnaast is het op dit moment nauwelijks mogelijk om extra goed geschoold personeel aan te trekken om de aanvragen af te handelen. Dit vinden wij als college niet wenselijk. Wij kiezen daarom voor een eenvoudige procedure. Het aanvragen wordt daardoor vereenvoudigd en de kosten van de uitvoering blijven meer in verhouding tot de te verstrekken toeslag,’ schrijven de wethouders Stephanie Onclin en René Tuijn aan de raad.

Rekensom

Gezien het late moment waarop het Rijk besloten heeft om studenten toch voor een
energietoeslag in aanmerking te laten komen, is tevens besloten om de termijn voor
het indienen van een aanvraag met een maand te verlengen tot en met 31 januari 2023. Zaanstad krijgt 169.081 euro en daarvan is 50.000 nodig voor de uitvoering van de regeling. Er resteert dus 119.000 euro voor compensatie. Het college gaat ervan uit dat ongeveer 800 studenten in Zaanstad een beroep op de regeling zouden kunnen doen, maar dat er slechts 600 aanvragen komen. Dat zou dan 200 euro per aanvrager betekenen.

Blokverwarming

Na onderzoek is het college ook gebleken dan inwoners met blokverwarming of die anderszins hun energieleverancier niet rechtstreeks betalen ook voor een toeslag in aanmerking zijn gekomen en dat er geen aanvragen zijn afgewezen omdat men de energielasten betaalt aan de verhuurder van het wooncomplex. ‘Uitgangspunt van de regeling voor de eenmalige energietoeslag 2022 is dat inwoners voor de
energietoeslag in aanmerking komen als zij verantwoordelijk zijn voor de betaling van
energielasten van het adres waar zij wonen. Het is niet van belang of rechtstreeks betaald wordt aan de energiemaatschappij of indirect via de verhuurder van de woning,’ aldus het college.

Reacties

Cookieinstellingen