Posters Gendertwijfel geen discriminatie, maar mening

Een bekladde poster op een onbekende plek.
Een bekladde poster op een onbekende plek.
Foto: Twitter

Drie uitstelbrieven later hebben raadslid Stella Pieterson en de Partij voor de Dieren dan toch antwoord op hun vragen over ‘discriminerende posters’ in de openbare ruimte. De PvdD had moeite met de posters van het manifest Gendertwijfel bij de wijziging van de transgenderwet en vroeg zich af of de gemeente onwenselijke uitingen kan weren

Het college antwoordt nu dat alle aangeplakte reclames en andere boodschappen moeten voldoen aan de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, andere toepassenlijke regels en de afgegeven vergunningen. Daaronder valt ook een toets wat betreft de regels rondom de kwaliteit van de openbare ruimte. ‘In dat kader besteedt de gemeente de exploitatie van elke categorie van buitenreclame bij voorkeur uit aan één partij. Dit omwille van de uniformiteit van de toegestane reclame-uitingen. Op de gecontracteerde reclamepartij rust ook de plicht tot het schoon en heel houden van elk van hun reclame-uitingen,’ aldus het college.

Mening gedeeld

Reclame dient daarnaast te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, maar Zaanstad heeft daar geen aanvullend beleid voor opgesteld. De PvdD meende dat de gewraakte posters ‘onvolledige en eenzijdige informatie over de transgenderwet’ bevatten die schadelijk kon zijn voor transpersonen. Het college zag er ‘niet direct aanleiding in om te denken aan discriminatie’. ‘Er wordt in de campagne een mening gedeeld ten aanzien van een wetsvoorstel en daar kun je het mee eens of oneens zijn. Natuurlijk zouden wij niet willen dat er in Zaanstad inwoners zijn die op één of andere manier lijden onder dergelijke communicatie in onze stad.’

Beangstigend

Er is daarom navraag gedaan bij het Bureau Discriminatiezaken en bij De Zaanse Regenboog. Het Bureau Discriminatiezaken had geen berichten of meldingen ontvangen waaruit bleek dat de campagne als discriminerend werd ervaren, de Regenboog een paar. ‘Met name vonden zij dat de poster misinformatie biedt over de nieuwe wet en transgender vrouwen in een kwaad daglicht stelt. Dat laatste wordt door hen als beangstigend ervaren omdat het volgens hen tot negatieve reacties kan leiden.’

Maatschappelijk debat

Sinds de vragen van de PvdD heeft de Stichting Reclame Code overigens al geoordeeld dat de uitingen een mening weergeven. ‘In het kader van de vrijheid van meningsuiting zou op het billboard op gelijke wijze een andere mening ernaast geplaatst kunnen worden. De Stichting Reclame Code stelt dat er sprake is van twee tegenstelde opinies over de wenselijkheid van een wetsvoorstel en dat welke mening dient te prevaleren onderdeel is van het maatschappelijk en politiek debat. Daarom is er op dit moment geen basis voor een melding bij de onafhankelijke Nederlandse Reclame Code Commissie.’

Onderzoek

Het college is wel bereid om met het bedrijf Clear Channel in gesprek te gaan over het plaatsen van de posters om daar de bewustwording te vergroten ervan. Ook is het dagelijks bestuur bereid om onderzoek te doen ‘op welke wijze aanvullend beleid kan worden opgesteld om dergelijke uitingen in de openbare ruimte te voorkomen’.

 

Reacties

Cookieinstellingen