Bewoners tevreden met optoppen flats Grote en Kleine Beer

Foto: Parteon

De meest geschikte plek voor ongeveer 40 extra woningen bij de Grote en Kleine Beer in Krommenie is een extra laag op een deel van het wooncomplex. Dat concludeert woningcorporatie Parteon op basis van een studie van een architectenbureau én de voorkeur van bewoners.

Tijdens een druk bezochte inloopavond op 16 november in De Pelikaan gaven de aanwezige bewoners aan tevreden te zijn met deze uitkomst. Afgelopen mei was de stemming radicaal anders toen Parteon voorstelde om zo’n 40 flexwoningen te bouwen op de plek waar nu nog garageboxen staan. Bewoners waren toen ontevreden over zowel de locatie als extra woningen bij de huidige flats in het algemeen. Parteon startte daarop samen met communicatiebureau De Wijde Blik een aantal meedenksessies met verschillende groepen bewoners.

Idee bewoners

Dat leidde tot verschillende alternatieven en presenteerde een bewoner het idee om de extra woningen aan de hoeken van de huidige flats toe te voegen. De deelnemers pleitten ook voor een voorrangsprocedure voor jongeren uit Krommenie. Samen met het architectenbureau Heren 5 uit Amsterdam onderzocht Parteon de verschillende opties. De optie om de lagere flats van de Grote en Kleine Beer op te toppen bleek het meest aantrekkelijk vanuit het perspectief van de bewoners, Parteon en Heren 5.

Voorrang eigen jeugd

De bewoners zijn ook blij met het besluit van Parteon om minimaal 25 procent van de nieuwe woningen met voorrang toe te wijzen aan jongeren uit Krommenie. ‘‘Wij leren ook van deze aanpak,’ stelt projectontwikkelaar Pieter Logtenberg van Parteon. ‘We wilden misschien eerst te snel, maar willen ook dat we bewoners serieus betrekken bij dit soort plannen. Daar moet je wat tijd voor nemen, maar dan heb je ook een gedragen resultaat.’

Nadere uitwerking

Parteon gaat het plan nu uitwerken. Dat vergt nog het nodige onderzoek en afstemming met de gemeente. Naar verwachting kan in 2024 met de bouw worden begonnen en is deze medio 2025 afgerond. Parallel daaraan is Parteon bezig met het verduurzamen van de bestaande flats, een traject dat wat de bewoners betreft zo snel mogelijk vorm moet krijgen vanwege de hoge energieprijzen.

Reacties

Cookieinstellingen