Extra woningen in Krommenie zorgen voor schrik in de buurt

Foto: Parteon

Parteon is begonnen met het overleg met bewoners van de complexen Kleine en Grote Beer in Krommenie over de mogelijkheden voor zo’n 40 extra woningen in de buurt. ‘Geen gemakkelijke opgave voor de gemeente, de corporatie, bewoners en andere betrokkenen, maar wel nodig,’ laat Parteon weten. De aftrap was in buurtcentrum De Pelikaan.

Een beeld van de bijeenkomst.

 

Er is een groot tekort aan passende woningen en in Zaanstad Noord moeten de komende jaren zo’n 5000 woningen bij komen: dat betekent dat er voor elke vier bestaande woningen eentje wordt bijgebouwd. De nadruk ligt daarbij op uitbreiding in bestaand bebouwd gebied. In overleg met bewoners wordt gezocht naar de meest passende locaties voor deze extra woningen. Ook kunnen bewoners meedenken over de doelgroepen waarvoor gebouwd zou moeten worden, zodat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de behoefte en bijdragen aan de leefbaarheid en woonkwaliteit van de plek.   

Geschrokken

De informatiebijeenkomst in De Pelikaan werd goed bezocht. Zo’n 70 buurtbewoners kwamen langs en konden reageren op de eerste ideeën en plannen. Parteon ziet de plek van de huidige garageboxen als een mogelijkheid. Veel bewoners zijn daar echter van geschrokken en een groot deel ziet liever niets veranderen in de buurt. Veel mensen zijn gehecht aan de rust, het uitzicht en het groen. Op de mogelijke locaties wordt wisselend gereageerd. ‘Ik krijg het er helemaal benauwd van. Ik ben hier komen wonen voor de rust en het uitzicht en dan zit ik ineens bij iemand naar binnen te kijken,’ reageerde één van hen. ‘Woningen moeten er toch wel komen en dan lijkt deze plek me zo gek nog niet. Het groen blijft behouden en het wordt ook niet te vol gebouwd,’ stelde een ander. 

Na deze eerste informatiebijeenkomst volgt deze maand nog een aantal meedenksessies, waarin samen met bewoners verder nagedacht wordt over de locatie van de woningen en de gewenste doelgroepen. Die zijn op 12, 19 en 25 mei en buurtbewoners konden zich hiervoor opgeven tijdens de inloopbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich ook nu nog aanmelden, via een e-mail naar [email protected] 

Reacties

Cookieinstellingen