112

Politie: ‘Doe bij fietsendiefstal altijd aangifte’

Foto: Politie Zaanstreek

Uit een onlangs uitgevoerde enquête bij het NS-station in Zaandam blijkt dat veel mensen het nut niet inzien van het doen van aangifte van fietsdiefstal. ‘Echter, als u geen aangifte doet heeft de politie geen aanknopingspunten en kunnen wij onze mensen niet inzetten waar het nodig is,’ waarschuwt de politie op Facebook.

Door aangiftes wordt ook een completer beeld van de zogenoemde hotspots verkregen: de plekken waar de meeste diefstallen plaatsvinden. Het kaartje hierboven laat duidelijk zien wat de risicogebieden in het centrum van Zaandam zijn. De politie heeft ook een waarschuwing: ‘Als uw fiets niet meer op de plek staat waar u hem heeft neergezet dan kan het zijn dat deze verkeerd is geparkeerd en daarom is meegenomen door medewerkers van de gemeente. Controleer daarom eerst altijd de website www.gevondenenverloren.nl om te zien of uw fiets in het gemeentedepot staat.’

Niet al te lang laten staan is ook een goed idee…

Nu de donkere dagen er weer aankomen is de kans op fietsdiefstal ook wat groter. Dus: zet de fiets op slot in de daarvoor bedoelde stallingen, bij voorkeur met twee sloten en altijd met één van beide door het frame. Als er geen stalling in de buurt is, dan aan een lantaarnpaal of stevig hekwerk. Blijkt uw fiets onverhoopt toch gestolen te zijn, doe daarvan dan altijd aangifte bij de politie!

Reacties