Zorgen bij sportclubs over kosten nieuw accomodatiebeleid

apr 11 , 13:34 Sport
screenshot 20240411 133308
De Stichting Provily heeft grote zorgen over het project Toekomst Onderhoud en Beheer Buitensportaccomodaties van de gemeente. De grootste beheerstichting in de Zaanstreek - met in het pakket baseball- en softballclub Cromtigers, korfbalvereniging Furore, AV Lycurgus en voetbalvereniging Sporting Krommenie - voorziet negatieve gevolgen voor de clubkassen.
Zaanstad wil alle gebruikersovereenkomsten met de lokale sportverenigingen opzeggen en per 1 januari 2025 een nieuw model invoeren, waarbij de gemeente meer zeggenschap krijgt . Die beleidswijziging moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Een belangrijke pijler van het nieuwe stelsel is het huurkostenpercentage, dat in de verschillende scenario’s varieert van tien tot 25. 'Het is onze verenigingen geheel niet duidelijk voor welk percentage en waarom zal worden gekozen en hoe het verloop van deze percentages de komende jaren zal zijn,' klaagt de Stichting Provily.

Contributieverhogingen

Percentages die op of boven de vijftien komen te liggen 'zijn voor zeker twee van onze vier verenigingen in 2025 al niet haalbaar en dat zal forse financiële consequenties hebben. Hierbij denken wij aan zeer forse contributieverhogingen voor de leden. De lastenverzwaringen kunnen de continuïteit van deze verenigingen in gevaar brengen en staan ons inziens haaks op het sportbeleid van Zaanstad om sportmogelijkheden voor een zo groot mogelijke groep inwoners toegankelijk te maken.' De stichting wil eerst inzicht in de gekozen percentages en het verloop daarvan voordat het beleidsstuk naar de gemeenteraad gaat.