Gemeente wil meer zeggenschap over complexen buitensport

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Zaanstad stapt af van het beleid om de buitensportverenigingen en beheerstichtingen grotendeels de verantwoordelijkheid te geven voor het onderhoud en het beheer van de sportparken. De gemeente wil er meer zeggenschap over krijgen en de accomodaties  voor een breder publiek kunnen openstellen.

Beheer en onderhoud worden steeds complexer door toenemende wet- en regelgeving en verenigingen kunnen steeds minder rekenen op de inzet van vrijwilligers. Dat zet de toekomstbestendigheid onder druk. De planning is nu om in 2025 van start te gaan met een nieuw model, schrijft het college aan de gemeenteraad. Zaanstad laat de gebruikers van de complexen nu niet alléén aanmodderen, maar heeft onder meer de subsidieregeling Meedoen in Sport voor ondersteuning in onderhouds- en renovatiekosten en er zijn afspraken met betrekking tot het gebruik van de gronden en de kunstgrasvelden. De verhouding tussen de subsidies en de kosten van  werkzaamheden is echter scheef gegroeid in het nadeel van de gebruikers.

Uniformiteit

Onder andere door nieuwe wetgeving kunnen het beheer en onderhoud niet langer aan vrijwilligers worden overgelaten. ‘Daarnaast is in de loop der jaren een te grote diversiteit aan beheerovereenkomsten ontstaan. Er is behoefte aan standaardisatie van afspraken, met ruimte voor maatwerk, afhankelijk van de omstandigheden op een sportpark,’ aldus het college. Verenigingen en stichtingen zagen de afgelopen jaren veel op zich afkomen, van de coronapandemie tot de huidige zorgen om energielasten en inflatie. Daarbij komt nog de complexiteit van het onderwerp, de impact voor gebruikers en de stappen die de aanpassing vraagt van besturen en vrijwilligers.

Nieuwe inkomstenbronnen

De huidige afspraken, regelingen en verdeling van verantwoordelijkheden blijven ongewijzigd tot 1 januari 2025. Ondertussen ondersteunt en adviseert het college gebruikers over het realiseren van kostenbesparingen door verdere verduurzaming van sportparken en het collectief inkopen van goederen en diensten. ‘Ook ondersteunen wij sinds kort gebruikers bij het genereren van extra inkomsten door het gezamenlijk organiseren van evenementen binnen de wijk, met scholen en in samenwerking met het bedrijfsleven,’ schrijft het college.

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de huidige stand van zaken op de sportparken, de staat van het onderhoud en beheer, nieuwe ontwikkelingen in de sport en actuele onderwerpen zoals duurzaamheid en de stijgende kosten. Daaruit kwamen drie toekomstscenario’s naar voren, die nader moeten worden uitgewerkt. Buro Riet inventariseerde alle onderhouds- en renovatiekosten op alle sportparken. Specialistisch onderhoud zoals werk aan een riolering voert Zaanstad nu al zelf uit.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen