Heemskerk zoekt steun bij verzet tegen aanval op harddraverij

apr 16 2019, 16:16 Sport
draven
Het college van Heemskerk heeft aan de bel getrokken bij het ministerie van Financiën omda t nieuwe regels de traditionele harddraverij de nek om dreigen te draaien. De brief is doorgestuurd naar Zaanstad, want ook voor het jaarlijkse paardenevenement in Assendelft heeft de wijziging van de kansspelbelasting gevolgen.
De harddraverij op de eerste donderdag in september is een begrip in Heemskerk en omstreken . Duizenden bezoekers en een gokje bij de totalisator zijn onderdelen van de succesvolle kortebaanwedstri jd in Heemskerk. Daarnaast heeft de harddraverij een belangrijke functie in de verbinding in onze gemeenschap . Vele mensen treffen elkaar langs de baan en beleven hier een prachtige middag . Het betreft kortom een langdurige traditie die behoort tot het immaterieel cultureel erfgoed van Heemskerk,’ schrijven Burgemeester & Wethouders.

Wedden essentiële inkomstenbron

Met de opbrengst van de totalisator , sponsorinkomsten , de toegangsprijzen en het lidmaatschapsgeld wordt de organisatie van de harddraverij gefinancierd ; inclusief het prijzengeld . Juist deze inkomsten staan door de Wet aanpassing k ansspelbelasting voor sportweddenschappen onder druk . De inkomsten uit de totalisator ( waarvan twee derde deel naar de organisatie gaat ) is immers veruit de belangrijkste inkomstenbron .’
[embed][/embed]
De organisatie van de harddraverij in Heemskerk staat nu onder druk . De kosten voor de organisatie gaan door aangescherpte (veil i gheids)eisen eerder toe- dan afnemen, terwijl de inkomsten door de omstreden wetswijziging terug gaanlopen. Het prijzengeld zal naar beneden moeten en het aantal deelnemers moet omlaag. ‘Dit heeft weer tot gevolg dat er minder paarden voor de kortebaan in training gehouden worden en zodoende komt het voortbestaan van de kortebaan in zijn algeheel onder grote druk,’ aldus de brandbrief richting Den Haag.

Standpunt Zaanstad nog onbekend

Het pleidooi uit Heemskerk is om de wetswijziging te herover w egen en een uitzondering te maken voor de draf- en rensport in het algemeen en de kortebaandraverijen in het bijzonder, ‘om zo de Koninklijke Harddraverijvereniging in staat te stellen een belangrijk evenement in Heemskerk overeind te houden’. Of het Zaanse college zich achter de collega’s schaart is nog niet duidelijk. Het heeft in elk geval nog niet in het openbaar op de politieke agenda gestaan. De harddraverij in Assendelft is dit jaar op zaterdag 11 mei, in de Dorpsstraat.
[embed][/embed]