Leven lang plezier beleven aan sport basis nieuwe nota

Foto: Public Domain Pictures / Paul Brennan

Een leven lang plezier beleven aan sport. Dat is hét uitgangspunt van de Visie op Sport 2020 – 2040 die het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. In het stuk  staan vier pijlers centraal: ruimte om te sporten, sportstimulering, sportbranche en topsport.

Deze pijlers zijn tot stand gekomen door te kijken naar de opgaven waar Zaanstad voor staat en hoe die van invloed zijn op sport. Er is voortgeborduurd op het Nationaal Sportakkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zaanstad gaat de komende jaren groeien en dat betekent dat er voldoende sportvoorzieningen nodig zijn en een efficiënte, duurzame en functioneel ingerichte openbare ruimte. Daarnaast zijn een veilige fysieke omgeving en kansengelijkheid essentieel. ‘De samenleving is voortdurend in beweging. Ook sporten is onderhevig aan trends en ontwikkelingen. We moeten gezamenlijk de Zaanse sportomgeving versterken voor een toekomstbestendig Zaanstad waarin sport een centrale rol vervult,’ aldus wethouder voor Sport Gerard Slegers in een persbericht.

Minder in clubverband

Het aantal leden van sportverenigingen daalt, maar meer mensen sporten in de openbare ruimte en steeds vaker op individuele basis. Sporten is daardoor steeds minder aan tijd of plaats gebonden. ‘Dit betekent dat we moeten kijken hoe we sporten in de openbare ruimte meer kunnen faciliteren en rekening kunnen houden met de verschillende behoeften bij onze inwoners. Zoals de sporttoestellen in Zaandam Zuid speciaal voor 60-plussers. Samen met sportverenigingen kijken we hoe we hun accommodaties meer kunnen benutten. Dus niet alleen voor de sport die ze zelf aanbieden maar een samenwerking met andere sporten die van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken,’ aldus Slegers.

Het sportaanbod wordt idealiter afgestemd op de vraag en behoefte van bewoners en om dit te realiseren trekt de gemeente op met scholen, maatschappelijke partners, verenigingen en andere aanbieders. Een leven lang sporten begint bij de kinderen. ‘Dit betekent dat we hen zo vroeg mogelijk moeten motiveren om te bewegen, zich te ontwikkelen en te groeien in de sport en daar vooral plezier aan te beleven, want het gaat niet alleen om het winnen of de beste zijn. Ook plezier is een factor voor groei en ontwikkeling en daarin investeren is van belang.’

Topsport

In topsport wordt geïnvesteerd door evenementen te organiseren, te investeren in de (top)sportinfrastructuur en door talenten te ondersteunen. Dit draagt bij aan het versterken van het topsportklimaat. De afgelopen jaren zijn accommodaties zoals het Topsportcentrum De Koog en het trainingscomplex van AZ bij sportpark de Kalverhoek geschikt gemaakt voor topsport. Op het Hoornseveld komt het nieuwe zwembad De Slag met de afmetingen van een Eredivisiebad. Zaanstad draagt bovendien bij aan de organisatie van  evenementen zoals het Eredivisie Beachvolleybal of de Dam tot Damloop.

Talentenfonds

Talenten worden ondersteund door samen te werken met de Stichting Topsport Zaanstreek en door bij te dragen aan het talentenfonds. Topsporters en –talenten kunnen via dat fonds subsidie krijgen. Met de jaarlijkse uitreiking van de Zaanse Sportpenning worden topsporters in het zonnetje gezet. ‘Laten we als sportend Zaanstad vooral gebruikmaken van elkaars kennis en kracht en elkaar veel meer opzoeken. En laten we ook vooral trots zijn op onze sporters. Zaanstad heeft heel veel kampioenen en talenten die op het allerhoogste niveau presteren. Dat  geeft ons als stad zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen hebben we nodig om te bouwen aan de toekomst van Zaanstad,’ in de woorden van de wethouder.

De sportvisie is tot stand gekomen dankzij het Sportbedrijf Zaanstad, vele maatschappelijke en sportverenigingen en al dan niet commerciële aanbieders zoals sportscholen, sportbonden en scholen. Er zijn gesprekken in de stad gevoerd en inwoners is gevraagd om deel te nemen aan een enquête om inzichtelijk te krijgen waar de behoeften en belemmeringen liggen. De visie geeft in grote lijnen het pad aan tot 2040. De komende jaren worden de vier pijlers verder uitgewerkt in uitvoeringsagenda’s.

 

Reacties