Nog veel onduidelijk over nieuwe subsidies voor ‘sport’

Wordt een bezoek aan het zwembad bijvoorbeeld straks duurder?
Foto: Pixabay /Fietz Fotos

Wordt sporten duurder door het vervallen van de BTW-aftrek voor sportfaciliteiten en -activiteiten? Gemeenten en sportorganisaties weten het nog niet maar vrezen het ergste. Door een uitspraak van het Europees Hof is een BTW-vrijstelling voor de sport sinds 1 januari dit jaar niet meer mogelijk. Investeringen dreigen te worden uitgesteld en soms worden toegangskaarten duurder.

Gemeenten, sportverenigingen en –stichtingen konden tot 2019 onder bepaalde voorwaarden de BTW aftrekken die in rekening werd gebracht bij investeringen in accommodaties en de kosten voor de exploitatie van accommodaties en de aankoop van sportmaterialen. Het vervallen van de aftrek wordt nu gecompenseerd door twee afzonderlijke Haagse regelingen: een specifieke uitkering (Specifieke uitkering stimulering sport – Spuk) voor gemeenten en een subsidieregeling (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties – Bosa) voor verenigingen en stichtingen. Maar de regelingen zijn ingewikkeld en roepen heel veel vragen op.

Aanvraag 2,2 miljoen

Zaanstad heeft een Spuk-aanvraag ingediend voor 2,2 miljoen euro. Maar of dat bedrag er ook komt is onzeker: op 1 juni hadden 346 van de 355 gemeenten aanvragen ingediend voor in totaal 228 miljoen euro, terwijl voor dit jaat maximaal 152 miljoen beschikbaar is. Het college onderzoekt op dit moment de (voorlopige) consequenties voor de gemeente en voor het Sportbedrijf. De nieuwe regeling heeft landelijk gezorgd voor tekorten bij sportbedrijven en de minister heeft de regeling hierop aangepast, maar of de veranderingen voldoende zullen blijken te zijn is allerminst duidelijk. Wat Zaanstad betreft is het de vraag of het Sportbedrijf onder de definities van de subsidieregeling valt en of het gevraagde bedrag van 675.148 euro kans van slagen heeft.

https://twitter.com/Sportservice_NB/status/1154313705590579200

Alle sportverenigingen kunnen voor de Bosa-subsidieregeling terecht bij het ministerie; die lopen niet via de gemeente. Voor de subsidie wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld en dat ligt dit jaar op 87 miljoen euro. Voor de verdeling van het geld geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt‘: een verdeling op volgorde van binnenkomst van (complete) aanvragen. Met het Sportbedrijf is afgesproken om na de zomer alle verenigingen een evaluatieformulier te sturen om na te gaan hoe het proces rondom het aanvragen van de Bosa is verlopen.

Reacties