Plan van aanpak voor bestrijding energiearmoede

dec 10 2021, 14:21 Isoleren en besparen
screenshot 20211210 141939
Energiearmoede de komende tijd speciale aandacht in Zaanstad, nu die door de hoge gasprijzen actueler is dan ooit. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, dat naar verwachting begin volgend jaar klaar is. Zaanstad verwacht begin 2022 ook ruim 1,2 miljoen euro van het Rijk om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening te steunen.
'Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie. Want het energiezuiniger maken van woningen en het overstappen van gas op een duurzame warmtebron is niet alleen goed voor het klimaat maar óók voor de portemonnee. Daarom werken we aan het versnellen van aardgasvrije wijken en de aansluiting op warmtenetten. Zaanstad wil dat iedereen mee kan doen, daarom heeft energiearmoede een belangrijke rol in de keuze voor de startwijken,' laat wethouder Annette Baerveldt van Duurzaamheid en Energietransitie in een persbericht weten.

Grote CO2-uitstoot

Zaanstad werkt aan een klimaatneutrale stad. Het verduurzamen van de Zaanse woningen helpt, want deze veroorzaken zo’n 25 procent van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd heeft 5,41 procent van de Zaanse huishoudens moeite met het betalen van de energierekening. Deze ‘energiearmoede’ komt vooral voor bij inwoners met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning. Met het omlaag brengen van de energierekening snijdt het mes aan twee kanten, zegt wethouder Songül Mutluer van Armoede en Wonen.

Belangrijker dan ooit

'Zeker voor mensen met een laag inkomen levert een hoge energierekening stress en mogelijk zelfs schulden op. In onze strijd tegen armoede en voor kansengelijkheid willen we schulden voorkomen. Van vaste lasten partijen krijgen we een melding als een inwoner bij hen een betalingsachterstand heeft, zodat we er vroeg bij kunnen zijn en hulp kunnen bieden. De afgelopen maanden kwam vijftien procent van deze meldingen van energieleveranciers. Het is nu belangrijker dan ooit om inwoners te helpen om energie in hun woning te besparen en zo schulden tegen te gaan.'

Energiecoaches

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek laten doen naar energiearmoede en naar manieren om het probleem aan te pakken. Nu al kunnen inwoners gratis gebruikmaken van een energiecoach
. Met een huisbezoek of een videobelafspraak krijgen ze dan advies over het besparen van energie en ontvangen daarbij handige producten zoals een ledlamp, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. De gemeente betaalt het consult en de gekozen producten. De energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !Woon.
Tot 31 december kunnen Zaanse huiseigenaren ook nog gebruikmaken van de waardebon van 70 euro die eerder dit jaar per post verstuurd is. Inwoners die deze kwijt zijn, kunnen hem opnieuw opvragen via www.winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/ .

FIXbrigade

Vooruitlopend op het plan van aanpak start Zaanstad met een pilot voor een FIXbrigade. Die start waar de energiecoach ophoudt: er worden kleine energiebesparende klussen uitgvoerd zoals kitten, het afstellen van de CV-ketel of het aanbrengen van radiatorfolie. Daarvoor wordt samengewerkt met Werkom, woningcorporaties, de Sociale Wijkteams, en maatschappelijke organisaties. Zodra er mensen zijn geworven en opgeleid voor de FIXbrigade kan worden gestart met de eerste huisbezoeken. Deze pilot is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europese project Empower 2.0.