Nationaal isolatieprogramma voor versnelling duurzaam wonen

Foto: Pixabay / Justyn Kalp

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gisteren het nationaal isolatieprogramma gepresenteerd, waarvoor 514 miljoen euro klaarstaat. Het programma biedt mogelijkheden voor eigenaren van zowel koop- als huurhuizen om hun woningen beter te isoleren.

Zo worden de succesvolle regelingen ISDE (voor woningeigenaren) en SEEH (voor Vereniging van Eigenaren) voortgezet en gaat het subsidiepercentage omhoog van 20 naar 30. Deze wijziging kan naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan. Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en op het helpen van lagere inkomens.

‘Met dit programma kunnen we veel mensen verleiden om hun woning beter te isoleren. Een goed geïsoleerd huis gebruikt minder energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor een lagere energierekening. Met de hoge gasprijzen is het verstandig om je huis te isoleren. Daar willen we iedereen mee ondersteunen,’ aldus de minister.

Hybride warmtepomp

Naast het nationaal isolatieprogramma maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat er 288 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20 naar 30. Doordat de hybride warmtepomp zijn warmte voor een groot deel aan de buitenlucht onttrekt, wordt hiermee veel minder CO2 uitgestoten dan met een enkel gasgestookte CV-ketel.

Energiebespaarhypotheek

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek die werd ontwikkeld door het Nationaal Warmtefonds het sinds afgelopen ook voor mensen zonder leenruimte mogelijk om verduurzamingsmaatregelen verantwoord te financieren.

Huurwoningen

Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatieprogramma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is hiervoor structureel 104 miljoen euro beschikbaar. Vanuit het nationaal isolatieprogramma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector. Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd, om middelen te genereren voor het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.

Energiearmoede

Omlangs stelde Ollongren bovenop de middelen voor het nationaal isolatieprogramma ook nog 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens tegen te gaan. Er wordt met gemeenten bekeken hoe inwoners met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Daarbij valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen. Met de middelen uit het nationaal isolatieprogramma hebben gemeenten de mogelijkheid om deze doelgroep nog meer te ondersteunen, zodat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk uit het woningbestand verdwijnen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen