Uitnodiging veiligheidsenquête voor 8000 inwoners

Foto: Pixabay / Mcmurryjulie

De gemeente is vandaag begonnen met de Veiligheidsmonitor: 8000 inwoners krijgen een brief thuis waarin wordt gevraagd of zij mee willen werken aan dit onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Het is voor inwoners niet mogelijk om zichzelf ervoor aan te melden.

Mensen die een brief ontvangen om mee te doen krijgen vragen over overlast vanwege bijvoorbeeld rommel op straat, hun buren of rondhangende jongeren of ervaringen met inbraak. Ook is er een blok met vragen over georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Invullen kan vanaf dit jaar alleen nog digitaal. Het onderzoek wordt in het hele land op gemeentelijk niveau gedaan door I&O Research. In onze gemeente gebeurt dit voor het eerst ook op wijkniveau.

Meedoen belangrijk

Burgemeester Jan Hamming benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor en roept burgers op om de vragen (anoniem) te beantwoorden. ‘Door het onderzoek in te vullen weten wij beter wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we zorgen dat we ons extra inzetten op die plekken die onze inwoners belangrijk vinden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners meedoen. Alleen dan ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.’

De gemeente gebruikt de uitkomsten voor het aanscherpen van haar veiligheidsbeleid. I&O Research verwacht de uitkomsten begin maart volgend jaar.

Reacties

Cookieinstellingen