Tot eind november parkeeroverlast rond Harpstraat Zaandijk

De nu nog bijzonder groene Harpstraat.
Foto: Google Street View

Werkzaamheden aan de Harpstraat en de Triangelhof in Zaandijk en de herinrichting van de Harpstraat tot ongeveer eind november leiden tot tijdelijke parkeerverboden met een wegsleepregeling.

De herinrichting van de Harpstraat was niet onomstreden en leidde tot de inzet van een mediator door de gemeente. In de straten in Rooswijk is het riool verzakt en moet daarom worden vervangen. Daarna wordt het straatwerk en het groen opgeknapt. PWN en Liander zijn verantwoordelijk vooe de vervanging van de gas- en waterleidingen. Een aantal woningen van de Harpstraat heeft nu een gezamenlijke rioolaansluiting richting het hoofdriool en dit zorgt soms voor overlast. Om problemen in de toekomst te voorkomen krijgen deze huizen een aparte huisaansluiting op dat hoofdriool, wat betekent dat er in de tuinen van deze woningen een nieuwe afvoerpijp wordt aangelegd. Daar zijn voor de bwoners geen kosten aan verbonden.

Bomen

In mei 2019 iwerd op een buurtbijeenkomst de toekomst van de zieke bomen besproken. De gemeente heeft een plan gemaakt voor het kappen en de herplant, verspreid over meerdere jaren. De bedoeling is om dit jaar de helft van de bomen weg te halen. Dit zijn de meeste slechte exemplaren. Er komen gemengde soorten voor terug. Zodra de nieuwe bomen wat groter zijn worden de andere populieren weggehaald en vervangen door jonge bomen.

De gemeente heeft het verkeersbesluit daarover laten publiceren in de Staatscourant, waardoor belanghebbenden nu zes weken de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Dat moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw bezwaren.

Reacties