Vanaf vandaag weer bladkorven en – depots in gebruik

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente begint vandaag weer met het plaatsen van bladkorven zodat bewoners de openbare ruimte kunnen ontdoen van de jaarlijkse herfsttooi. Op ongeveer 275 plaatsen staan grote manden van gevlochten draad om het opruimen van gevallen bladeren gemakkelijker te maken. De korven worden rond half december weer weggehaald.

Meestal komen ze weer op dezelfde plek als vorig jaar, in straten met gemeentebomen waar overlast van bladeren wordt ervaren als deze in de voortuinen of over de stoep waaien. Een voorwaarde voor de plaatsing is dat bewoners de bladkorf veilig kunnen gebruiken en dat de gemeente de bladkorf veilig kan legen. Dat laatste kan niet als ze onder lantaarnpalen of bomen staan. Door bladafval in de bladkorf te gooien helpen bewoners mee om de putten schoon te houden, zodat regenwater beter wegstroomt en er minder plassen ontstaan. Ook worden gladde plekken voorkomen. Het opgehaalde blad wordt verwerkt tot compost, die in het voorjaar weer voor de grasvelden wordt gebruikt.

Bladdepots

In verschillende wijken zijn er bovendien tijdelijke bladdepots. Deze stortplaatsen verkorten de rijtijden van de veegmachines. Soms ligt er dan een aantal dagen een hoop blad in de wijk, hetgeen tijdelijk wat overlast geven. In principe worden de depots regelmatig opgeruimd. De depots zullen, afhankelijk van het vallen van de bladeren, tot het einde van het jaar in gebruik blijven en wel hier:

  • Krommenie, Steunpunt Noord;
  • Wormerveer, parkeerplaats Noordsterpark;
  • Zaandijk, Willem Dreeslaan;
  • Rooswijk, Wezelstraat;
  • Koog aan de Zaan, keerlus Verzetstraat;
  • Jagersveld, parkeerplaats;
  • Assendelft, Waterschot, links van de garageboxen.

In de bladkorven mag alleen bladafval en dus geen snoeiafval zoals takken, stronken of onkruid. Ook mag ander afval zoals restafval of plastic er niet bijgegooid worden. De korven worden volgens een rooster geleegd. Als de korf eerder vol is, kunt u daar melding van maken. Het is niet meer mogelijk om een bladkorf aan te vragen voor dit jaar. Als u voor volgend jaar een bladkorf aan wilt vragen, dan kunt u een melding maken onder de categorie Groen en (speel-) voorzieningen. Uw aanvraag komt dan op een lijst. Als er een bladkorf vrijkomt, dan hebben locaties op de wachtlijst voorrang.

Reacties