Geen thema-avond over Zuiddijk wegens verkouden deelnemers

Foto: Google Street View

De gemeente heeft een voor vandaag geplande bijeenkomst over de toekomst van de Zuiddijk moeten annuleren omdat enkele mensen die fysiek aanwezig zouden zijn verkoudheidsklachten hebben. De bijeenkomst wordt waarschijnlijk verplaatst naar 10, 11 of 12 november.

Het verval van de Zuiddijk houdt niet alleen bewoners en ondernemers bezig maar ook de lokale politiek. Het doel van de nu uitgestelde avond was om contouren te schetsen en afspraken te maken voor een plan van aanpak voor de problemen en opgaven die er spelen, zowel voor de korte, middellange als lange termijn. Vier thema’s staan daarbij centraal: wat gebeurt er op en rond de dijk en welke sfeer moet de dijk uitstralen, wat is er voor nodig om te zorgen dat de openbare ruimte van de dijk schoon en prettig is en iedereen zich veilig voelt op straat, hoe ziet de dijk eruit nadat in de Achtersluispolder 8000 woningen zijn gebouwd en de dijk voor de bewoners daarvan dé verbinding naar het centrum is en wie heeft de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van onwenslijke zaken als kamerverhuur, woningsplitsing en overbewoning? Over al die thema’s gaan ondernemers, bewoners de gemeente met elkaar in gesprek.

Reacties