Inschrijven voor Werkconferentie Zaans Sportakkoord

Foto: Nellis Air Force Base

Zaanstad sluit zich aan bij het Nationaal Sportakkoord dat op 28 juni 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarin is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, een positieve sportcultuur, vaardigheid in bewegen en inspirerende topsport.

Minister Bruno Bruins heeft alle gemeenten opgeroepen om een eigen, lokaal sportakkoord op te stellen en stelt voor de uitvoering in 2020 en 2021 geld beschikbaar. Het Zaanse Sportakkoord moet daarvoor uiterlijk 8 april zijn ondertekend en zijn ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er wordt al door sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen aan gewerkt en dat komt samen tijdens de Werkconferentie Zaans Sportakkoord op dinsdag 28 januari. Het beoogde doel is een Zaanstad waar alle inwoners van jong tot oud kunnen (blijven) sporten.

Een leven lang plezier

Wethouder Gerard Slegers van Sport ziet dat de ontwikkeling van sport en bewegen volop in beweging is en vindt dat de gemeente daarop moet inspelen, met de ambitie dat het voor iedere Zaanse inwoner mogelijk is om er een leven lang plezier aan te beleven. Sport en bewegen geven plezier, fitheid en voldoening. En het levert deelnemers en vrijwilligers ook allerlei vaardigheden en sociale contacten op. Martin van der Gugten is tijdelijk ingeschakeld als onafhankelijk sportformateur om Zaanstad te helpen een sportakkoord op te stellen: ‘Sportverenigingen en particuliere aanbieders spelen een belangrijke rol bij het organiseren van een heel divers sport- en beweegaanbod in Zaanstad,’ zeht hij in een persbericht. Toch zijn er nog steeds veel inwoners die niet of nauwelijks aan sport en bewegen toekomen. Om juist ook die mensen in beweging te krijgen, is samenwerking nodig tussen organisaties op het terrein van sport, welzijn, onderwijs, maatschappelijke zorg en gezondheid.

Inschrijven

Alle sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die een bijdrage willen leveren aan het Zaanse Sportakkoord worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de werkconferentie tussen 19:00 uur en 22:00 uur in de aula van het Regio College aan de Cypressehout 99 in Zaandam. Aanmelden kan tot en met woensdag 22 januari, en wel hier.

Reacties