Waar loopt u als inwoner met een beperking tegenaan?

Still uit de gemeentelijke video over toegankelijkheid.
Foto: YouTube / Gemeente Zaanstad

De gemeente wil tijdens de Week van de Toegankelijkheid die van 7 tot 11 oktober duurt samen met ervaringsdeskundigen over dit onderwerp in gesprek met inwoners. Ze gaat na of er knelpunten in de toegankelijkheid zijn en waar het beter kan. Wat moet waar gebeuren?

De gemeente Zaanstad wil er voor zorgen dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een fysieke, visuele  of geestelijke beperking verbetert. Daarom is een Actieplan toegankelijkheid opgesteld. Hierin worden suggesties gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk onderdeel van het plan is dat de bewustwording over mensen met een beperking wordt vergroot. Zowel inwoners, ondernemers als de gemeente zelf moeten zich er meer bewust van worden van wat zij kunnen doen in hun werk of in het dagelijks leven om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld rekening houden met slechtzienden door erop te letten dat zij geen obstakels -zoals een fiets – plaatsen op een blindengeleidelijn of zelfs helemaal de doorgang blokkeren. Begin dit jaar werd daar al aandacht voor gevraagd met de landelijke campagne Houd de lijn vrij. Maar de gemeente zelf moet ook opletten dat bij bijvoorbeeld een verkeersomleiding wordt nagedacht over de gevolgen daarvan voor mensen met een beperking.

Zo moet het dus niet…

In de Week van de Toegankelijkheid staat op een aantal dagdelen in de hal van het stadhuis in Zaandam een kraampje. Ambtenaren en ervaringsdeskundigen gaan op de volgende tijden graag met u in gesprek over problemen en oplossingen:

  • Op dinsdag 8 oktober van 13:30 tot 15:00 uur en van 18:00 tot 19:00 uur;  
  • Op woensdag 9 oktober van 14:00 tot 15:00 uur;
  • Op donderdag 10 oktober van 10:00 tot 12:00 uur en van 18:00 tot 19:00 uur. 

Reacties