Invalidenparkeerplaatsen Vinkenstraat slecht toegankelijk voor doelgroep

Foto: Lezersfoto

Een Actieplan en een bewustwordingscampagne moeten de toegankelijkheid in Zaanstad verbeteren en een van onze lezers weet wel waar een begin kan worden gemaakt: bij de twee invalidenparkeerplaatsen in de Vinkenstraat in Zaandam die nauwelijks bereikbaar zijn voor de doelgroep. Aan de ene kant volop verkeer inclusief bussen en aan de andere een te smalle stoep met in het midden ook nog eens een paal met een verkeersbord. Het bord dat aangeeft dat hier gehandicapten mogen parkeren…

De Partij voor Ouderen en Veiligheid pleitte eind januari in de gemeenteraad voor meer aandacht voor de toegankelijkheid van Zaanstad voor mensen met een beperking en kreeg alom bijval. Als gevolg daarvan is nu een plan van aanpak voor de openbare ruimte opgesteld, met een overzicht van de zaken die al in gang zijn gezet en waar de komende periode verder aan gewerkt gaat worden. De gemeenteraad gaf aan prioriteit te willen geven aan een verbeterde toegankelijkheid van de openbare ruimte voor kwetsbare doelgroepen en vroeg in het bijzonder aandacht voor de bereikbaarheid van het stadhuis en het centrum van Zaandam. Daar hoort ook de Vinkenstraat bij, maar de manier waarop de twee invalidenparkeerplaatsen er zijn ingericht heeft niet de aandacht getrokken.

Er zijn al scans gemaakt om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in twee delen van de gemeente in kaart te brengen: het Inverdan-gebied inclusief de stationsomgeving met bus, trein en taxi in Zaandam en het dorpscentrum en stationsgebied van Wormerveer. ‘Op basis van beschikbare scans en een nieuw gehouden schouw is inzichtelijk gemaakt in welke stappen de toegankelijkheid verbeterd moet worden, totdat de openbare ruimte voldoet aan de voorwaarden voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hierbij is als eerste gekeken welke obstakels men op de route tegenkomt,’ aldus het Actieplan. ‘Deze obstakels zijn op kaart aangegeven.’ Wij zoomden uiteraard in op de Vinkenstraat, maar daar zijn geen obstakels aangetroffen.

Het onderzoeksgebied in het centrum…
… en knelpunten in de Vinkenstraat: geen.

U kunt het Actieplan hier inzien.

Reacties