Samen op weg naar dementievriendelijke gemeente

Foto: Pixabay / Geralt

In Zaanstad lijden bijna 2500 mensen aan dementie en daar moet de omgeving mee leren omgaan, ook al omdat dit aantal kan verdubbelen tegen 2040. De gemeente start morgen op Wereld Alzheimer Dag met de campagne Samen Dementievriendelijk om de bewustwording in de samenleving te vergroten.

Wat doe je als je een vrouw verward op het fietspad ziet lopen of een meneer die al voor de derde keer op één dag een brood haalt bij de bakker? De campagne roept iedereen op om gratis de online training Goed omgaan met dementie te volgen. Er is een basistraining (hier te vinden) en trainingen gericht op specifieke sectoren, zoals de horeca, winkels of het openbaar vervoer. Met behulp van korte filmpjes wordt deelnemers stapsgewijs geleerd om dementie te herkennen en worden handvatten aangereikt voor de juiste manier om verwarde mensen te benaderen en te helpen. Hier kunt u alvast enkele tips lezen.

Schaamte

Volgens wethouder Songül Mutluer (Ouderenbeleid) is er nog volop schaamte en onwetendheid over dementie. ‘Mensen weten vaak niet goed hoe ze moeten reageren. Dit terwijl een klein gebaar soms al genoeg is om een misverstand te voorkomen en iemand te kunnen helpen.’ In Zaanstad woont bijna 90 procent van de inwonets tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Maar één op de vijf mensen wordt dement en verwacht wordt dat dementie in de toekomst volksziekte nummer één wordt. Daar moet op worden ingespeeld.

De gemeente gaat de trainingen actief aanbieden binnen de eigen organisatie, maar ook aan partners zoals de Sociale Wijkteams, woningbouwcorporaties en zorgpartners. ‘Deze campagne is een eerste stap om sámen Zaanstad meer dementievriendelijk te maken. De komende tijd zullen we hier op nog meer manieren aandacht aan besteden,’ aldus Mutluer in een persbericht. ‘Zo wil Zaanstad het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven aan inwoners én aan de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland.’

 

 

Reacties

0