Enquête gemeente: wat moet voorgaan bij handhaving?

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente wil via een enquête onder de inwoners aan de weet komen waar die de prioriteit aan geven wat betreft handhaving. Veel van de taken van de handhavers zijn wettelijk verplicht, maar het is wel mogelijk om aan de ene taak meer aandacht geven dan aan de andere.

Wie daar een mening over heeft kan de vragenlijst invullen, die bestaat uit een aantal thema’s. Geef binnen deze thema’s aan hoe belangrijk u iedere taak vindt. Invullen kan tot en met 9 november. Zaanstad is onder meer verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht en handhaving op onder andere bouwen en wonen, de horeca, kinderopvang, parkeren en havens & vaarwegen.

Deze verantwoordelijkheden staan in het huidige beleidsplan dat geldt tot eind dit jaar. De gemeente werkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2023 – 2026, waarin de wensen die naar voren komen uit de enquête ook worden meegenomen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen