Voor het eerst legale wiet te koop vanaf 17 juni

mei 23 , 11:15 Bedrijvigheid
screenshot 20240523 111436
Komende maand start een nieuwe fase in de proef met legale wiet. Op 17 juni treedt de drie maanden durende overgangsfase in werking en mogen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten zowel gedoogde als gereguleerde producten op voorraad hebben en verkopen. De twee shops in Zaandam en de shop in Wormerveer doen alle drie mee aan het experiment.
Dat bestaat uit vijf fasen: de voorbereidings-, aanloop-, overgangs-, experimenteer- en afbouwfase. Na de overgangsfase start de experimenteerfase, waarschijnlijk op 16 september. Die duurt vier jaar en kan met maximaal één jaar en zes maanden worden verlengd. Deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen is één van de manieren die Zaanstad benut om drugs en de bijbehorende geldstromen uit het criminele circuit te halen. De wietteelt wordt uit de illegaliteit gehaald en de legaal geteelde wiet zal minder schadelijke stoffen bevatten. Vanaf de start van het experiment in Zaanstad wordt gemonitord wat de effecten zijn op de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente.

Veranderingen

De burgemeester is bevoegd om handhavend op te treden tegen overtredingen van de regels uit de tijdelijke landelijke wetgeving en de door hem vastgestelde nadere regels. Veel verandert er niet met betrekking tot de bestaande praktijk in Zaanstad, maar een belangrijke wijziging in de lokale regels is de verlaging van de minimumleeftijd voor de exploitant/leidinggevende van 25 naar 21 jaar. Hiermee sluit Zaanstad aan bij de minimale leeftijd in andere gemeenten, de landelijke horecawetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarnaast wordt het niet toegestaan om softdrugs te verkopen via loketten aan de straatzijde of met open puien. Deze bepaling is nieuw opgenomen omdat verkoop direct aan de straat ongewenst is.
Vanuit het Rijk is voor deelname aan het experiment voor de jaren 2021 en 2022 150.000 euro ter beschikking gesteld. Voor de jaren 2023 en 2024 samen is dat 170.000 en na 2025 is er geen bijdrage meer van het Rijk. Met deze tegemoetkoming is mede deze aanpassing in regelgeving bekostigd.