Netcongestie speelt ook riviercruiseschepen parten

jun 13 , 12:42 Bedrijvigheid
screenshot 20240613 124049
Riviercruiseschepen komen afmeren in Zaandam vanwege het aanbod van walstroom. Moderne schepen hebben 400 Volt nodig, maar vanwege het capaciteitstekort kan Liander niet altijd de benodigde walstroom leveren. Het college is daarover daarover in gesprek met de netbeheerder, is het antwoord op vragen van raadslid Natascha Stroo van GroenLinks over overlast veroorzakende scheepsgeneratoren.
Een eenvoudige oplossing is er niet, want netcongestie is een landelijk probleem. Het gebruik van generatoren door de cruiseschepen kan 'mogelijk een negatief effect hebben op de leefomgeving,' geeft het college toe, maar de door de gemeente aangestelde Cruisekapitein geeft aan dat schippers zeer bereidwillig zijn om de overlast zo gering mogelijk te houden. En het gaat nu eenmaal om een havengebied waarin schepen geluid produceren dat niet te voorkomen is en waarbij aan Europese wet- en regelgeving wordt voldaan. De gemeente heeft wel huisregels opgesteld waarbij ook dwang kan worden toegepast. Bij meerdere overtredingen van de regels kan het schip uit de gemeente worden geweerd. Op dit moment zijn al meerdere waarschuwingen gegeven en
boetes uitgedeeld.

Positieve reacties

Boetes kunnen gegeven worden indien een schipper zich niet houdt aan de gemaakte afspraken uit het contract met Zaanstad. Wanneer de walstroomvoorziening naar behoren werkt maar de schipper niet heeft aangesloten, kan er een boete worden opgelegd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Er kan ook eerst gewaarschuwd worden in het geval van een first offender. 'Buiten de klachten krijgt de gemeente ook positieve berichten van bewoners die blij zijn met de maatregelen en significante verbeteringen ten opzichte van vorig jaar,' zo is in de antwoorden te lezen.

Vermeende overtredingen

De gemeente heeft geen afspraken gemaakt met touringcarbedrijven over waar zij passagiers van riviercruiseschepen oppikken en afzetten. De bestuurders van de bussen en of taxi’s dienen zich te houden aan de regels die voor iedereen gelden. Verkeersovertredingen leiden vaak tot onveilige verkeerssituaties, maar door bewoners wordt regelmatig melding gemaakt van 'overtredingen' die wettelijk zijn toegestaan, zoals laden en lossen. Dat de schepen Zaanstad aandoen is omdat gemeente een aantrekkelijke plek is voor de bezoekers en vanwege de strategische ligging in de regio, laat het college ook weten. En 'omdat de vraag naar ligplaatsen in zowel Amsterdam als Zaanstad vele malen groter is dan waarin kan worden voorzien'.

Wel profijt van

Zaanstad rekent geen dagtoeristenbelasting omdat de gemeente voor veel passagiers de begin- en/ of eindbestemming is en het daarom diffuus is hoeveel passagiers daadwerkelijk in Zaandam verblijven. 'Om die reden is ervoor gekozen om dit te verrekenen in het havengeld dat geheven wordt en geen aparte administratie hiervoor te voeren.' Stroo suggereerde sat Zaandam helemaal niets heeft aan passagiers die hier alleen komen slapen, maar dat is het college niet met haar eens: 'De passagiers gaan wel degelijk de stad in als zij arriveren of vertrekken van de schepen. Daarnaast wordt er met Stichting Marketing Zaanstreek en culturele partners gewerkt om tours ook in de binnenstad van Zaandam te houden. Een aantal riviercruisemaatschappijen heeft hier al interesse in getoond '