Houtige biomassa verliest glans: Kamer wil afwaardering

jun 12 , 15:11 Bedrijvigheid
hout biomassacentrale
De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering oproept om zich in Europees verband in te zetten om het verbranden van houtige biomassa niet langer aan te merken als duurzame energieproductie. Zaanstad heeft één biomassacentrale op deze brandstof, die al sinds de inwerkingstelling in 2020 controversieel is.
De Partij voor de Dieren verwijst in de motie naar onderzoek van het Environmental Investigation Agency uit 2022. Daarin staat dat vrachtwagens met boomstammen, gekapt in Natura 2000-gebieden en andere natuurreservaten de opbrengst rechtstreeks afleveren bij fabrikanten van houtpellets in vier Europese landen. Nederland is daarnaast de grootste importeur van biomassa in de Europese Unie en de herkomst van de grondstof is niet altijd te herleiden. ook de brandstof voor de centrale aan de Pascalstraat in Zaandam heeft een onbekende herkomst: er is niemand die dat controleert . De Kamermotie werd alleen niet gesteund door de VVD, BBB, het CDA, Denk en de SGP. De Nationale Klimaatraadpleging heeft aangetoond dat het overgrote deel van de Nederlandse burgers tegen het importeren van houtige biomassa uit het buitenland is;