Te hoge uitstoot naftaleen roept nieuwe vragen op

Foto: Google Street View

Vier maanden na geruststellende antwoorden op zijn vragen over de luchtkwaliteit rond Cabot Norit in Zaandam moest POV-raadslid Perry van der Velden lezen dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het bedrijf heeft betrapt op een flinke overschrijding van de emissiegrenswaarden voor de voor het milieu en de gezondheid schadelijke stof naftaleen. Hij is daarom opnieuw in de pen geklommen.

De omgevingsdienst heeft Cabot Norit een maand de tijd gegeven om de uitstoot naar beneden te brengen en als stok achter de deur een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat in gebreke blijven de onderneming in dit specifieke geval een half miljoen euro gaat kosten. Cabot Norit kreeg vorig jaar september van de omgevingsdienst nog een omgevingsvergunning, die de POV’er toen aanzette tot de vraag waarom er bij die vergunningverlening geleund was op een luchtkwaliteitsonderzoek uit 2016. Het antwoord luidde dat de bedrijfsvoering van Cabot Norit sinds 2001 niet was gewijzigd en dat het onderzoek uit 2016 dus representatief was.

Wat is er veranderd?

Meldingen van (geur)overlast zijn bovendien geen onderdeel van het wettelijke toetsingskader en maken geen deel uit van (het opstellen van) een omgevingsvergunning. Onderzoeken die Cabot Norit zelf verrichtte bleken ruimschoots te voldoen aan het geurbeleid conform Wet milieubeheer, aldus de antwoorden van het college op zijn schriftelijke vragen van destijds. De voor de hand liggende vervolgvragen zijn nu of Cabot Norit inmiddels wel de bedrijfsvoering heeft veranderd, of dat bekend was bij de instanties die zoiets moeten weten en wat de waarde, kwaliteit en betrouwbaarheid van de interne luchtkwaliteitsonderzoeken van Cabot Norit is als er nu toch een forse overschrijding van emissiegrenswaarden wordt gemeten.

Is het luchtkwaliteitsonderzoek uit 2016 nog wel in de basis voldoende en afdoende voor 2022 en de aankomende jaren, vraagt Van der Velden zich af. Hij wil daarnaast weten of de geconstateerde overschrijding van de grenswaarden voor naftaleen gemeld is aan de buurtbewoners en of de gezondheid van de omwonenden door de uitstoot in gevaar is gebracht of in de toekomst nog kan worden gebracht.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen