Westerkoog Sport legt zich niet neer bij uitzetting door Parteon

Foto: YouTube / Westerkoog Sport

Westerkoog Sport laat zich niet zonder slag of stoot uit zijn onderkomen aan de Molenwerf zetten. Parteon zegde zonder enige vorm van overleg per 1 december de huur op, maar eigenaar Hans ter Veen heeft een advocaat ingeschakeld om zijn levenswerk te redden. Gesteund door een groot aantal wijkbewoners én de gemeenteraad.

Raadsman Merijn Veldman van DVLP Advocaten heeft de verhuurder schriftelijk laten weten dat in zijn optiek de corporatie bij het besluit om de huurovereenkomst op te zeggen onterecht niet heeft meegewogen wat de sportschool redelijkerwijs van Parteon mocht verwachten – en dat was gezien de lange geschiedenis sinds 2008 op z’n minst ‘een redelijk aanbod voor het aangaan van een nieuw contract voor een bedrijfsruimte in de nieuwbouw en een voorziening voor de tussenliggende periode’.

Einde huur is einde sportschool

De sportschool verhuisde op verzoek van Zaanstad en Parteon dat jaar naar Westerkoog en werd niet alleen een sportief maar maatschappelijk anker in de wijk, dat niet opgetrokken kan worden, ergens een paar jaar kan blijven liggen en dan weer teruggeplaatst worden alsof er niets gebeurd is. De sportschool biedt inmiddels werkgelegenheid aan een aantal vaste werknemers, vrijwilligers en stagiaires, heeft een aanzienlijk buurtgebonden ledenbestand opgebouwd en heeft door jarenlang lage contributies te hanteren en onbetaalde activiteiten te ontplooien geen reserves opgebouwd om op een andere locatie een commercieel contract te sluiten.

‘Met andere woorden: beëindiging van de huur betekent ook het einde van de sportschool,’ aldus Veldman. Om er zeker van te zijn dat Ter Veen niet op straat komt te staan gaat hij een verzoek tot verlenging van de ontruimingsverplichting indienen bij de kantonrechter.

De Vuister

Parteon stelt zich op het standpunt dat de school jarenlang geprofiteerd heeft van een lage huur, maar volgens de raadsman was het niet het bedrijf dat profiteerde maar de leden. Die kregen immers de kans om goedkoop mee te doen. Een andere hobbel is voor de corporatie haar belofte aan de gemeente om buurthuis De Vuister in de nieuwbouw te herhuisvesten. Volgens Veldman is dat echter geen verplichting, in  tegenstelling tot de afspraken zijn vastliggen over De Pelikaan in Krommenie en De Kwaker in Westzaan.

Volgens de specialist in huurkwesties is het feit dat Parteon bereid is om De Vuister onverplicht tegen een maatschappelijke huurprijs een ruimte van 600 vierkante meter . aan te bieden in de nieuwbouw niet te rechtvaardigen. De huur van het buurthuis zal  worden betaald uit gemeentelijke subsidies, terwijl ook de sportschool hoofdzakelijk een maatschappelijke functie voor de buurt heeft maar zonder daarvoor een cent overheidssubsidie te vangen.

Somberheid

De raadsleden Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Rob Karst van D66 zijn er ondanks de inzet van Veldman niet gerust op dat er een oplossing voor Westerkoog Sport zal worden gevonden. Het begint er steeds meer op te lijken dat het doek zal vallen, aldus de twee. ‘Tot nu toe zijn al onze pogingen van de laatste maanden om voor de ondernemer een goede oplossing te vinden uitgedraaid op goedwillende gesprekken en vage toezeggingen zonder concreet resultaat.’

 

Reacties

Cookieinstellingen