Meer meldingen stank Cabot Norit, toch nieuwe milieuvergunning

Foto: Google Street View

De Buurtvereniging Hemkade constateert dat de geuroverlast van het bedrijf Cabot Norit aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam de afgelopen jaren toeneemt en daarover wordt ook met enige regelmaat geklaagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Toch wordt er nu een nieuwe vergunning afgegeven, op basis van een luchtkwaliteitsonderzoek uit 2016.

Cabot Norit vroeg de omgevingsvergunning aan al aan in oktober 2018 en op deze maand heeft de omgevingsdienst bekendgemaakt de onderneming een de hele fabriekĀ  omvattende revisievergunning milieu te willen verlenen. Cabot Norit produceert actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. Daarnaast wordt gebruikte kool gereactiveerd.

Binnen de kaders

Op meldingen van stank en lawaai wordt volgens omwonenden door de omgevingsdienst en het bedrijf slechts gereageerd met het antwoord dat de geur- en geluidscontouren binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijven. Wat de luchtkwaliteit betreft wordt dan gerefereerd aan het onderzoek van Buro Blauw gedateerd 17 februari 2016. Raadslid Perry van der Velden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid vindt dat al te makkelijk, gezien het toenemende aantal klachten. Hij vraagt zich bovendien af of het wenselijk is dat een nieuwe vergunning wordt verleend op grond van vijf jaar oud onderzoek.

Niet meer te vergelijken

Volgens omwonenden en de buurtvereniging staat de geuroverlast niet meer in verhouding tot de uitkomsten uit 2016, schrijft hij in vragen aan het college. De ‘tientallen klachten bij zowel Cabot Norit als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’ lijken echter geen aanleiding te zijn geweest om eens kritisch naar Cabot Norit te kijken. De dienst adviseert omwonenden en de buurtvereniging wel om klachten te blijven melden.

Van der Velden vraagt het college nu om tekst en uitleg en wil ook weten of dat in deze situatie een aanleiding ziet om met alle betrokken partijen (Cabot Norit, Gedeputeerde Staten, de omgevingsdienst, omwonenden/betrokkenen en de Buurtvereniging Hemkade) eens over de zaak te praten. De beschikking van de omgevingsdienst ligt nu nog ter inzage en Van der Velden wil graag antwoord op zijn vragen voor die termijn verloopt.

 

 

 

Reacties