Geen stroom maar gas voor nieuwe bedrijven op HoogTij

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Netbeheer Liander heeft de gemeente laten weten dat er geen capaciteit meer is op het elektriciteitsnet om nieuwe stroomaansluitingen voor ondernemingen te realiseren op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan.

‘Dit is voor de ontwikkeling van HoogTij en daarmee ook voor diverse gebiedsontwikkelingen in Zaanstad een groot risico,’ schrijft wethouder Hans Krieger nu in een memo aan de raad. ‘Om aan deze situatie tegemoet te komen hebben wij op 31 augustus besloten om tijdelijk medewerking te verlenen aan de realisatie van gasaansluitingen op HoogTij.’ In een persbericht legt de gemeente uit dat het probleem in het hele Noordzeekanaalgebied speelt. Door tijdelijk gasaansluitingen toe te staan, voorkomt het college dat de Zaanse gebiedsontwikkeling stil komt te liggen.

Rond 2027 opgelost

Bedrijven gaan het liefst direct over op elektriciteit in plaats van gas omdat dat voordeliger is. Liander geeft aan rond 2027 weer voldoende transportcapaciteit te hebben zodat de betreffende bedrijven dan kunnen overstappen op stroom. Zaanstad groeit en gaat de komende jaren duizenden woningen realiseren. Veelal in gebieden waar nu nog bedrijven staan. Ruimte creëren voor zowel ondernemingen, woningen als voorzieningen is een ingewikkelde puzzel, zo blijkt.

Verhuizingen

Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig om bedrijven te verplaatsen die vanwege hun milieucategorie niet samengaan met wonen. HoogTij is de aangewezen plek voor dat type ondernemingen. Daarnaast heeft het bedrijfsleven ruimte nodig om te blijven groeien en innoveren. ‘Zaanstad zorgt met deze tijdelijke oplossing voor de continuïteit van bedrijvigheid en werkgelegenheid,’ aldus het persbericht.

Hoewel de bedrijven ‘iets langer’ zullen moeten wachten op stroom, zorgt de verhuizing naar een nieuw pand voor een versnelling op andere duurzaamheidsaspecten. ‘Door op een duurzame manier een gloednieuw gebouw te realiseren met daarin de modernste productietechnieken levert verhuizen per saldo een bijdrage aan het terugdringen van CO2 ten opzichte van de oude situatie waarin bedrijven in ouderere panden zitten. Op de ‘oude’ plek van het bedrijf ontstaat ruimte om op een duurzame manier woningen in combinatie met werken mogelijk te maken.’

Wellicht later hergebruik

De productieprocessen van de toekomstige bedrijven op HoogTij werken op stroom. Omdat die niet beschikbaar is, wekt het bedrijf tijdelijk stroom uit gas op. Zodra Liander weer grootzakelijke aansluitingen kan realiseren, gaat deze tussenstap eruit en draait het bedrijf volledig op elektriciteit. Mogelijk kan de aangelegde infrastructuur voor gas dan in de toekomst gebruikt worden voor het transporteren van andere bronnen van energie,  zoals waterstof. Dat gaat de gemeente samen met andere partijen binnen het Noordzeekanaalgebied de komende tijd onderzoeken.

Liander geeft aan dat het capaciteitstekort niet geldt voor  consumentenaansluitingen en voor bestaande bedrijven. De woningen die Zaanstad de komende jaren realiseert zullen dan ook gasloos blijven.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen