Vanaf vandaag alle uitstallingen verboden bij de Bloemkorf

Foto: Google Street View

Het college heeft alle uitstallingen verboden bij winkelcentrum de Bloemkorf, inclusief de Dodoneausstraat tussen de Bloemkorf en de E. Heijmansstraat. Bestuurlijke handhavingstrajecten zijn tot nu toe onvoldoende effectief gebleken, is te lezen in het Aanwijzingsbesluit Bloemkorf.

Dat is gisteren gepubliceerd in het Gemeenteblad en vandaag van kracht gworden. De maatregel moet de ‘gewenste uitstraling en leefbaarheid’ creëren. ‘De verwachting is dat met een totaalverbod op uitstallingen de leefbaarheid in de buurt zal verbeteren en de uitstraling van het gebied positief zal veranderen.’ Het besluit is onderdeel van een pakket aan interventies in de omgeving van De Bloemkorf.

Het gebied waar het verbod geldt.

 

 

Er is volgens Burgemeester en Wethouders sprake van veel en voortdurende overlast door uitstallingen rondom het winkelcentrum en dat zet de leefomgeving voor bewoners, bezoekers en bedrijven onder druk. In het kader van het Pact Poelenburg is op verzoek van burgemeester Jan Hamming integraal onderzoek verricht naar de al genomen stappen en de mogelijke vervolgstappen om de situatie te verbeteren. Dit is er één van.

Bezwaartermijn

 

De nieuwe regels betekenen dat er geen reclame-uitingen; koopwaar en zaken als plantenbakken en banken meer mogen staan in de openbare ruimte. Mensen die het daar niet mee eens zijn moeten binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. Dit kan digitaal, met een DigiD-inlogcode nodig. Papieren bezwaren gaan naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000,1500 GA Zaandam.

Reacties