Taets vreest beperkingen bedrijfsvoering in Masterplan

Foto: Google Earth

Eigenaar Kenz Tates van Taets Art and Event Park is bezorgd dat de plannen voor de omgeving zijn bedrijf in de weg gaan zitten, met name wat betreft verkeer en parkeren. Het college wil van het Hembrugterrein een autoluw gebied maken, maar dat strookt niet met de bedrijfsvoering van Taets.

De gemeenteraad bespreekt vanavond het Masterplan Hembrug, dat als basis moet dienen voor de toekomstige invulling. Tates wil er best aan meewerken, schrijft hij aan de gemeenteraad, mits aan een aantal eisen wordt voldaan: aan zijn horecabedrijf voor grootschalige (internationale) beurzen, bijeenkomsten, bedrijfsfeesten en andere evenementen met muziek en het bijbehorende aantal bezoekers, verkeersbewegingen en parkeerplaatsen mag niet worden getornd.

Ook moet hij in de gelegenheid worden gesteld om een hotel op het Hembrugterrein te ontwikkelen en moet de huidige bedrijfsvoering tot 1 april 2023 worden gedoogd. Is dat allemaal gegarandeerd, dan mogen er wat Tates betreft woningen komen op 50 meter afstand van Taets en zal hij een lagere geluidscontour accepteren.

Nog niet aan de orde

Die woningbouw is nu nog niet aan de orde, omdat wordt begonnen met de ontwikkeling van het ‘gemakkelijke’ noordelijke deel van het terrein, waar minder weerstand te verwachten is van omliggende ondernemingen die een toekomstige clash met tegen overlast protesterende bewoners vrezen. Tates vreest de visie op mobiliteit in het Masterplan (auto te gast) en de gemeentelijke kijk op de aard van de evenementen in zijn bedrijf. Hij schrijft aan de raadsleden er ‘onvoldoende gerust op te zijn’ dat deze twee onderwerpen hem niet in de weg gaan zitten.

Internationaal vs lokaal

In het Masterplan staat dat op het Hembrugterrein ruimte voor evenementen blijft bestaan, maar daarbij wordt aangetekend dat deze naar de aard ‘passend zijn bij een gemengd woon-werkgebied en primair zullen zijn gericht op de verrijking van het culturele leven van Zaanstad en omgeving’. Dat staat haaks op de werkelijkheid pre-corona: toen trok Taets jaarlijks duizenden bezoekers afkomstig uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland, waarmee de evenementen duidelijk geen lokaal karakter hadden. De bezoekers kwamen in principe dan ook niet ‘met openbaar vervoer, op de fiets of lopend’ aan, zoals het college zich dat voorstelt, maar met de auto.

Auto vs OV

En daar zit de tweede grote angst van Tates. ‘De auto is te gast maar wordt niet geweerd,’ meldt het Masterplan. ‘Een groot aantal bedrijven zoals Taets, Het Hem, Flinders, Art Zaanstad en andere trekt veel bezoekers. Deze bezoekers zijn nu veelal aangewezen op de auto, mede omdat het openbaar vervoer van en naar Hembrug op dit moment nog niet optimaal is.’ Dat duidt op een duw in een andere richting in de toekomst, maar Tates wijst erop dat de OV-verbinding met de Achtersluispolder pas in 2040 gepland staat. Hij wil daar vanavond duidelijke uitspraken over horen.

‘Taets kan pas instemmen met andersoortige mobiliteit indien er daadwerkelijk voorzieningen of maatregelen zijn getroffen om de parkeerbehoefte anderszins op te vangen. Tot die tijd zal Taets bereikbaar moeten blijven voor autoverkeer. Dit uitgangspunt volgt echter onvoldoende uit de tekst van het Masterplan. Taets ziet graag expliciet(er) vermeld dat het ook wat betreft mobiliteit gaat om een gefaseerde ontwikkeling die zomaar 20 jaar kan duren. Tot die tijd dient de huidige situatie te worden gerespecteerd.’

Reacties