Komende maanden extra toezicht HHNK op ‘vrije’ slootkanten

Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De meeste gewassen worden bespoten met beschermingsmiddelen, maar bij een onjuiste toepassing bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en daardoor de waterkwaliteit verstoren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat daar de komende maanden extra op toezien.

Teeltvrije zones langs sloten verkleinen de kans op gif in het water en daarom zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater op die manier te beschermen. Het is van groot belang dat telers bij het planten van hun gewassen rekening houden met die vrije zone, waar ze dus niet hoeven te spuiten. Daarnaast is bij een conventionele veldspuit een drukregistratievoorziening nodig om aan te tonen dat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de juiste druk wordt gespoten. Dat moet het verwaaien van de middelen tegengaan. Maakt men gebruik van aanvullende driftreducerende voorzieningen dan is er geen drukregistratievoorziening nodig.

Overgangstermijn

Voor de gewassen die op 1 januari 2021 al waren geplant of gezaaid zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter langs een droge sloot geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die dit jaar zijn of worden geplant of gezaaid geldt die niet. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en voor de toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Reacties