Uitstoot ammoniak Olam Cocoa moet fors omlaag

Foto: Google Street View

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft vandaag de nieuwe milieuvergunning van Olam Cocoa gepubliceerd, waardoor de uitstoot van ammoniak ‘fors’ omlaag gaat. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is de ontwerpvergunning heroverwogen en aangepast.

Zo moet Olam uiterlijk 2024 voldoen aan de landelijke emissiegrenswaarden voor ammoniak en vluchtige organische stoffen voor het algehele productieproces. Binnen deze periode krijgt Olam maximaal één jaar om onderzoek te doen naar passende maatregelen om aan de norm te voldoen. Nadat via meerdere belanghebbenden was gereageerd op de ontwerpvergunning heeft de omgevingsdienst onder meer het aspect milieu bij het begrip kosteneffectiviteit breder bekeken en zwaarder meegewogen. ‘Hierdoor was het mogelijk om de vergunning aan te scherpen, waardoor ongereinigde afgassen niet meer worden toegestaan’, licht  directeur Regulering van de dienst Colinda Geertsma toe in een persbericht.

Grootuitstoter

Algemeen directeur Loes de Maat vult dat nog aan: ‘Olam is een van de grootste uitstoters van ammoniak in Nederland. Het past om het bedrijf te verplichten alle ongereinigde afgassen te saneren, zodat de uitstoot van ammoniak fors zal verminderen. Met deze aangescherpte vergunning zetten we een belangrijke stap in het beschermen van het milieu en het verbeteren van de leefomgeving voor de omwonenden van de cacaofabriek in Koog aan de Zaan en Zaandijk.’

Tevreden wethouder

Wethouder van Milieu Wessel Breunesse laat weten dat met de vergunning een goede stap wordt gezet op weg naar minder uitstoot, minder natuurschade en een schonere omgeving voor de inwoners. ‘Eerder gingen we in gesprek met Olam, om te bespreken of zij meer maatregelen konden nemen dan in de ontwerpvergunning was opgenomen. De uiteindelijke vergunning is strenger. Ik snap dat dit flinke gevolgen heeft voor Olam. Nu deze strengere maatregelen door de Omgevingsdienst in de vergunning worden opgelegd, gaan wij daar als gemeente in mee.’

Onderzoek

Vanwege de zorgen van omwonenden over de mogelijke effecten van de uitstoot van Olam op de gezondheid laat de omgevingsdienst nog een berekening uitvoeren van het effect van de uitstoot op de leefomgeving. De GGD Zaanstreek – Waterland gaat advies geven over de resultaten. De nieuwe vergunning van Olam treedt zes weken na de publicatie in werking. Belanghebbenden kunnen tot die datum nog in beroep gaan tegen de vergunning.

Reacties