Uitbreidingsplannen Aak aan de orde in gemeenteraad

Foto: Bewoners Oud Zaandijk

De zorgen van bewoners van Oud Zaandijk over de uitbreidingsplannen van de firma Aak hebben een snaar geraakt bij Lokaal Zaans, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en Rosa. Meer zwaar vrachtverkeer zowel door de week als in het weekend kan de buurt niet aan, aldus de bewoners. De vijf fracties willen dat het college meedenkt over oplossingen.

De stichting Leefbaar Oud Zaandijk en het Actiecomité Stop Uitbreiding Aak zien de toekomst met angst en beven tegemoet. Producent van plantaardige oliën Aak heeft een revisievergunning aangevraagd en als die wordt verleend wordt het nóg drukker met vrachtverkeer op de smalle Lagedijk, waar de kolossen elkaar soms alleen met gebruikmaking van de stoep kunnen passeren. En dus wel heel dicht langs de gevels van de woningen scheren. Volgens Aak is een spreiding van de vervoersbewegingen over de week en over de dag een oplossing, maar daar denken de bewoners anders over. Zij voorzien dat ze dan nooit meer rust zullen hebben.

Wonen en werken

Aak rijdt nu van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur, met een klein aantal ritten op zaterdagochtend. Het bedrijf wil dat uitbreiden tot 21:00 uur en met de zaterdagmiddag en de zondag. Zaanstad is wat wonen en werken door elkaar heen betreft een bijzondere gemeente, maar die door de eeuwen heen gegroeide verwevenheid wordt in deze moderne tijd een steeds groter pijnpunt. Woongenot wordt meer en meer gezien als een grondrecht, maar ondernemers moeten kunnen uitbreiden om competitief te blijven. Het is een combinatie die ‘blijvende aandacht’ vraagt, schrijven de vijf partijen met gevoel voor understatement in een rondvraag.

Mooi Zaans bedrijf

‘Aak is een mooi Zaans bedrijf en omwonenden, net als ondergetekende fracties, willen benadrukken dat de zorgen niet gericht zijn tegen het bedrijf Aak an sich. De zorgen richten zich wel op de aanrijtijden, het aantal verkeersbewegingen in verband met de aanvraag voor een 24/7-productiemodel en de aanrijroute. Wat ons betreft wordt er gezocht naar een optimale oplossing voor de wensen van het bedrijf en de zorgen van de bewoners.’ Op dit moment wordt nog gewacht op het advies van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal over de aangevraagde revisievergunning.

Zorgen over waterkering

Door die aanvraag is ook de discussie over de verkeerscirculatie in dit deel van Zaandijk weer actuel geworden. Nu rijdt het vrachtverkeer op en af via de Lagedijk – Soendastraat – Curacaostraat. Deze roure is op sommige plekken 4,7 meter breed. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier acht de dijk eigenlijk niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer en heeft bovendien zorgen over het gemaal. Allemaal redenen om nog eens goed naar de situatie te kijken, vinden Marianne de Boer (LZ), Nick Hendriks (CDA), Christa Neefjes (CU), Romkje Mathkor (GL) en Menno de Haas (Rosa). De wethouder heeft dat inmiddels ter plekke gedaan.

Zij vragen zich onder andere af of de gemeente Aak kan overhalen om nog eens te kijken naar de mogelijkheden van vervoer over water: het bedrijf ligt tenslotte pal aan de Zaan. Volgens het bedrijf is een grotere inzet van vrachtschepen dan nu al het geval is niet rendabel in verband met de kleine hoeveelheden die per keer vervoerd worden, maar de indieners van de rondvraag willen zich daar niet zomaar bij neerleggen. ‘Zijn hier nog (creatieve) mogelijkheden voor te vinden, bijvoorbeeld door middel van leidingen?’

 

Reacties