‘Oud Zaandijk Noord steeds meer een industriegebied’

Foto: Brief van de bewoners aan de raad.

Een aantal inwoners van Oud Zaadijk is bezorgd over de revisievergunning die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil verlenen aan het voedingsmiddelenbedrijf Aak in de Kreeftstraat. Daardoor zal Oud Zaandijk Noord ‘verder transformeren naar industriegebied,’ schrijven ze aan de gemeenteraad.

Bij Aak moet zeven dagen in de week 24 uur per dag gewerkt gaan worden en de nieuwe vergunning legaliseert 100 zware vrachtwagens extra die het bedrijf vooral in de weekeinden en ’s avonds wil laten rijden. Het gaat volgens de bewoners die er last van hebben om zware vrachtwagens die over de Lagedijk, langs scholen, speelvelden en langs woningen rijden, waaronder monumenten. ‘We ervaren dagelijks levensgevaarlijke verkeersituaties, het wachten is op ernstige ongelukken. Heb oog voor de bewoners, wandelaars, fietsers, forensen, toeristen, scholieren en spelende kinderen,’ roepen zij de raad op.

Ongezonder

De bewoners voorzien ook meer uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen, zoals fijnstof, koolmonoxide, roet en stikstofoxide en de daarbij horende geur- en geluidsoverlast. Binnenkort worden de raadsleden bijgepraat door één van de bewoners en kunnen zij eventuele vragen stellen over de situatie ter plaatse. Er is inmiddels ook een petitie tegen een verdere uitbreiding van Aak in omloop. Onderstaande twee foto’s werden gemaakt door bewoners; de derde is van Google Street View.

Reacties