Supermarkt wil aan regels voldoen, raad heeft geen haast

Foto: Google Street View

Diahome NV – een vastgoedonderneming van de familie Van den Broek – zit ermee in de maag dat de supermarkt op de begane grond en de eerste verdieping aan de Behouden Haven 7 in Zaandam de verdiepingsvloer volgens het bestemmingsplan onrechtmatig in gebruik heeft. Begin september is daar aandacht voor gevraagd van de gemeenteraad, maar de gemeente heeft laten weten op korte termijn geen actie te ondernemen.

De Behouden Haven valt onder het bestemmingsplan Van Spoorbrug tot Sluis en dat staat detailhandel alleen toe op straatniveau. Het bestemmingsplan was op 19 oktober 2016 tien jaar oud en de Wet ruimtelijke ordening eist dat er na zo’n tijdsverloop een actualisatie moet komen. Sindsdien geldt een beheersverordening voor het gebied tussen grofweg de spoorbrug en de Beatrixbrug, met de West- en de Oostzijde als centrale assen daar tussenin, in afwachting van een geactualieerd plan.

Uit het bestemmingsplan ‘Van Spoorbrug tot Sluis’.

 

 

Diahome kwam in september met het verzoek om de feitelijke situatie juridisch af te dekken met een partiële bestemmingsplanherziening dan wel deze op te nemen in een volledige herziening. Op 30 september 2020 antwoordde de raad voornemens te zijn om het verzoek van Diahome te behandelen in het kader van een zogenoemd veegbestemmingsplan, daarbij de kanttekening plaatsend ‘dat het nog wel enige tijd kan duren voordat een dergelijk bestemmingsplan daadwerkelijk in procedure wordt genomen,’ zo blijkt uit een recent schrijven van de advocaten van Diahome, het kantoor Barents Krans.

Niet acceptabel

Diahome neemt geen genoegen met een dergelijke vage tijdsaanduiding en ‘ontvangt graag binnen acht weken het formele besluit van de gemeenteraad’. ‘Diahome kan zich niet verenigen met het in tijd naar achteren schuiven van een dergelijke procedure zonder dat zekerheid bestaat over het exacte moment van de beoogde herziening. Planologisch bestaan er geen enkele bezwaren tegen het op de juiste wijze vastleggen van de bestaande situatie, zodat Diahome niet inziet waarom een (partiële) planherziening lang(er) zou moeten wachten,’ schrijven de juristen nu. Zij hebben een voorkeur voor een partiële bestemmingsplanherziening ‘met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke termijnen’.

 

Reacties