Waterschap investeert als bijdrage aan op gang houden lokale economie

Op terreinen van vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties komen nog eens 23.000 zonne-panelen te staan.
Foto: Pixabay / Succo

Het Rijk, de planbureaus en De Nederlandsche Bank roepen op om in deze tijd vooral door te gaan met publieke investeringen, om te voorkomen dat de lokale economie verder stagneert en verduurzaming wordt uitgesteld. Daar geeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gehoor aan door bijvoorbeeld de Verbetering Boezemkades te intensiveren. In 2021 wordt onder meer de dijk langs de Nauernasche Vaart aangepakt.

Budget dat voor 2023 was gepland wordt deels al komend jaar uitgegeven. Ook staat een versnelde investering in de verduurzaming van het onderhoudsmaterieel op stapel. Zo wordt gekeken naar het gebruik van lichtere, elektrische machines waarbij uitstoot word beperkt, de stikstofdepositie verminderd en de biodiversiteit gestimuleerd. Het hoogheemraadschap zoekt hiervoor samenwerking met lokale aanbieders. De begroting van het schap is twee procent verhoogd en dus komt er een beperkte stijging van de waterschapsbelasting in 2021. Die treft vooral meerpersoonshuishoudens met duurdere woningen, evenals de sectie ‘ongebouwd’, aldus HHNK.

Onzekere tijden

Het bestuur stemde gisteren in met de begroting voor 2021. Hoewel ook in het werkgebied van Hollands Noorderkwartier veel inwoners en bedrijven te maken hebben met financiële gevolgen door de coronamaatregelen, heeft dat nog geen significante invloed gehad op de belastinginkomsten van het hoogheemraadschap. Hoe zich dat komend jaar ontwikkelt, is onzeker. Daarom is afgesproken in de loop van komend jaar, afhankelijk van de dan geldende financiële verwachtingen in verband met corona, een tussentijdse aanpassing van de begroting te kunnen overwegen.

Zonnepanelen

In het Klimaat- en Energieprogramma van het hoogheemraadschap is het streven naar een CO2- en energieneutrale bedrijfsvoering in 2025 vastgelegd, en ook in 2021 wordt daarin geïnvesteerd. Op terreinen van vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties komen zonnepanelen om zelf de benodigde energie voor de zuivering op te wekken. Het gaat dan om 23.000 panelen; goed voor jaarlijks 6700 MWh bovenop de 16.100 MWh zonne-energie die nu al zelf wordt geproduceerd. Op de zuiveringsinstallaties wordt momenteel met extra bescherming gewerkt en dagelijks worden ze allemaal bemonsterd om de hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater te meten: een bijdrage aan het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Reacties