Hoteliers bevreesd voor onrealistisch hoge toeristentaks

Foto: Twitter

De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland kan niet bevatten dat het college in de begroting voor volgend jaar vasthoudt aan 2019 als referentiekader voor de inkomsten uit de toeristenbelasting. KHN Zaanstreek verwacht dat de bezetting van de Zaanse hotels volgend jaar maximaal 40 procent zal zijn wanneer de gedeeltelijke lockdown nog dit jaar wordt opgeheven. Dat was vorig jaar gemiddeld 75 procent.

De gemeenteraad bespreekt de toeristentaks binnenkort tijdens de begrotingsbehandeling en moet dan een besluit nemen over de hoogte van die gemeentelijke belasting, die waarschijnlijk een gedifferentieerd karakter krijgt. Nu betaalt iedereen voor een betaalde overnachting in Zaanstad nog zeven euro per persoon per nacht toeristenbelasting, ongeacht de kwaliteit en de prijs van het gebodene. Vorig jaar waren er ruim 345.000 overnachtingen, die de gemeente ruim 2,4 miljoen euro opleverden. Maar dat was voor de coronapandemie toesloeg – en ook in die achteraf gouden tijden was de hoogte van de heffing de branche al een doorn in het oog.

Weg markt

De realiteit van vandaag is dat de zakelijke markt volledig is weggevaagd en het internationale toerisme heeft een noodstop gemaakt. Schiphol zit op achttien procent van het aantal passagiers ten opzichte van vorig jaar. De logiesmarkt volledig ingestort en er is volgens KHN geen zicht op verbetering. Gisteren werd het er niet beter op toen ook in de hotels een verbod van kracht werd om na 20:00 uur nog alcoholische dranken te schenken. ‘De huidige stand van zaken is dat de hotels een bezetting van vijftien procent draaien, waarbij het prijsniveau ongeveer op de helft van 2019 zit. Dit betekent dat er totaal andere marktomstandigheden van toepassing zijn en dat u uw prognoses daarop dient aan te passen,’ schrijft voorzitter Mark Lankveld van het hoteloverleg en bestuurslid van KHN Zaanstreek nu aan de raad.

Er zijn door de gemeente drie scenario’s uitgewerkt voor komend jaat uitgaande van het Amsterdamse model en toeslagen van vijftien en zeventien procent per kamer voor twee personen:

Het zijn voor de horecabond onbegrijpelijke percentages en bedragen in deze tijd, temeer daar er geen enkel zicht op is dat de markt zich  in 2022 gaat herstellen tot het niveau van 2019. Daarbij moet volgens de secor eerder gedacht worden aan 2023 of nog later. De hotelliers willen het liefst een vast percentage toeristenbelasting bovenop de kamerprijs voor alle hotels, maar denken eerder aan vijf dan aan vijftien procent. Dat laatste noemen ze ‘buitensporig’ en niet realistisch in de huidige situatie. ‘Ook als dit percentage iets hoger of lager zou uitvallen, dan zou dit nog altijd de voorkeur genieten,’ schrijft Lankveld. Desnoods met een heffingsplafond.

Verschillende sporen

De politiek die graag differentiatie ziet en de hotelbranche zitten daarmee niet op één lijn. De laatste roept de gemeenteraad op om ervoor te zorgen dat de hotels hun personeel aan de slag kunnen houden, gasten kunnen blijven verwelkomen en op die manier bij kunnen blijven dragen aan ‘een betere, mooiere en meer welvarende stad ‘. ‘Wij verzoeken u derhalve om in de begroting het gestelde bedrag inkomsten uit de toeristenbelasting in lijn te brengen met de daadwerkelijke verwachtingen voor de komende jaren. Nu kiezen voor een te hoog bedrag veroorzaakt een ongewenste hoge heffing toeristenbelasting zodat een grote achterstand op de concurrerende hotels in de omgeving ontstaat. De keuze van de hotels gaat uit naar een reëel percentage,’ aldus het schrijven.

Concurrentiepositie

Eén van de grootste angsten is dat Zaanstad zichzelf uit de markt gaat prijzen en dat de toch al weinige gasten die logies zoeken zullen uitwijken naar goedkopere opties in de regio. Deze concurrentiepositie moet niet onderschat worden, aldus Lankveld, omdat boekingssites prijzen moeten tonen inclusief de toeristenbelasting. ‘Potentiële zoekers kijken altijd naar prijzen inclusief toeristenbelasting. Kijk met reële blik naar de huidige marktomstandigheden,’ is de oproep van KHN Zaanstreek.

Reacties