Nu pas vergunning voor al volop draaiend hotel Zuiddijk

Foto: Golden Zaan Hotel

Er is een horeca-exploitatievergunning verleend voor het Golden Zaan Hotel aan de Zuiddijk 87 in  Zaandam. Voor de locatie is al eerder een horeca-exploitatievergunning verleend, maar niet voor een hotel.

Dat blijkt uit de bekendmaking van gisteren. Golden Zaan Hotel verwelkomt gasten al gasten van Booking.com sinds 11 december vorig jaar, zo blijkt uit de website van het bedrijf. Dat is dus lange tijd gebeurd zonder de benodigde papieren. Van de plannen voor een hotel heeft de gemeente al heel lang weet: in juli 2017 werd een bouwstop opgelegd aan de eigenaar omdat het toen illegaal verbouwd werd tot een logiesgelegenheid. Inmiddels krijgt het vooral lovende recensies van tevreden gasten.

Een impressie van het pand sinds 2008.

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de nu verleende vergunning kunnen tot 1 december bezwaar aantekenen en een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties