Horeca voorziet honderden miljoenen omzetverlies

Foto: PxHere

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich ernstig zorgen over de economische impact van het coronavirus. Horecaondernemers zien dat de coronacrisis grote financiële gevolgen met zich meebrengt. Het aantal annuleringen is gestegen met 48 procent en nieuwe reserveringen blijven uit.

Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 ondernemers blijkt dat 55 procent meer annuleringen ervaart dan normaal en en dat zij gemiddeld 33 procent omzetverlies lijden door de verschillende adviezen en maatregelen. KHN verwacht dat de negatieve gevolgen van het coronavirus voor langere tijd merkbaar zullen zijn. De belangenorganisatie roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

 

 

 

 

De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de impact per regio, maar ook per type bedrijf. Op landelijk niveau is de onrust inmiddels groot. Op dit moment worden vooral Noord-Brabant en Amsterdam zwaar getroffen, maar de zorgen bij horecaondernemers in andere regio’s nemen snel toe. Voor horecagelegenheden geldt dat bij het opvolgen van de adviezen van het RIVM bezoek mogelijk blijft. Maar ook horecabedrijven moeten letten op de maximaal 100 personen.

Verlies van honderden miljoenen

Het omzetverlies voor maart wordt geschat op 630 miljoen euro en zal stijgen naar 700 miljoen per maand als de rest van Nederland de patronen van Brabant en Amsterdam volgt. Afgezet tegen de jaaromzet in 2019, is het verwachte omzetverlies per maand, half jaar en jaar als volgt:

 

 

Dit betekent overall een groot liquiditeitsprobleem omdat het bedrijfsresultaat inclusief ondernemersloon normaal gesproken zo’n 300 miljoen euro is. Dat is zonder overheidssteun niet te overbruggen en eker niet voor de kleine ondernemer met weinig vlees op de botten. In een brandbrief roepen KHN,  en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW het kabinet op om met verschillende maatregelen te komen. Ze eisen soepelere regels voor werktijdverkorting en maatregelen die de liquiditeit ondersteunen.

Uit ‘Corona-virus ernstige bedreiging voor
horeca’ van KHN / Tangram Advies en Onderzoek.

 

Gezamenlijk pleiten de organisaties voor het opzetten van een noodfonds voor horecaondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen als gevolg van het coronavirus. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor renteloze overbruggingskredieten, garantiefondsen en speciale fiscale voordelen. KHN is in gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de mogelijkheden te bespreken. Vooral de regeling voor werktijdverkorting zal meer ruimte moeten bieden voor de kleinere horecawerkgever. KHN heeft al het initiatief genomen om met partijen en leveranciers uit de markt een steunfonds op te richten. De eerste reacties op dit initiatief zijn positief, meldt de belangenclub.

 

Reacties