Hoe lang is een standplaatsvergunning voor de markt hier geldig?

Foto: Wikimedia / G. Lanting

Het CDA vraagt het college naar aanleiding van berichten in de media over marktkooplieden die in onzekerheid verkeren over de duur van hun standplaatsvergunning naar de huidige situatie in Zaanstad. Om nieuwkomers ook een kans te geven mogen de vergunningen op grond van Europese regels niet meer voor onbepaalde tijd worden verstrekt.

Vergunningen gingen in de ambulante handel vaak lang mee en soms van generatie op generatie over, maar die tijd is voorbij. Gemeenten mogen zelf de duur van een vergunning en steunfractielid Nick Hendriks vraagt zich af waar in Zaanstad voor gekozen is. En hoe is het toekennen van deze standplaatsvergunningen precies geregeld?  Er ligt inmiddels heel wat jurisprudentie over de verdeling van schaarse vergunningen, maar op welke wijze geeft Zaanstad daar invulling aan en aan de Dienstenrichtlijn die hiervoor is opgesteld? Het CDA wil ook weten of de terugverdientijd van noodzakelijke investeringen een rol spelen bij het bepalen van de duur van een standplaatsvergunning en of er wat dat betreft een verschil wordt gemaakt tussen grote en kleine bedrijven en verschillende branches.

Aantrekkelijke markten

Begin vorig jaar liet het college weten de weekmarkten aantrekkelijker de willen maken en de eerste stap zou zijn om ook kooplieden met ‘afwijkende’ waren ook een kans te geven. Er waren nieuwe inrichtingsplannen gemaakt met dag- of standplaatsvergunningen voor ambulante handelaren in zogenoemde niet-geregelde branches. Bij branchering wordt erop gelet dat de markt een zo breed mogelijk assortiment heeft en niet bijvoorbeeld voor de helft uit schoenenverkopers bestaat. Dan geldt een maximum aantal verkoopmeters onder het motto ‘vol is vol’. De bedoeling daarvan is dat de drie markten in Zaanstad – op dinsdag in Krommenie, woensdag in Wormerveer en op donderdag en zaterdag in Zaandam – van alles wat te bieden hebben, eerlijk verdeeld over een aantal artikelgroepen. Het plan was om ook niet-geregelde branches kans op een plekje te geven. Een evaluatie van dat beleid is er nog niet.

 

 

   

Reacties