Kansen om HoogTij van warmte te voorzien uit Noordzeekanaal

Niet alleen een obstakel: het Noordzeekanaal kan ook een energiebron zijn.
Foto: Wikimedia / H.P. Burger

Royal Haskoning DHV ziet goede kansen om een duurzame warmte- en energievoorziening te ontwikkelen op HoogTij. Dit blijkt uit een onderzoek dat het ingenieursbureau opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Er worden vooral kansen gezien voor een warmtenet dat wordt gevoed met warmte uit het oppervlaktewater van het Noordzeekanaal.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater in combinatie met warmte-koude opslag zou de nieuwe en/of een deel van de bestaande bedrijven van energie kunnen voorzien. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook door HVC op haalbaarheid getoetst. Dat bedrijf heeft veel ervaring en expertise op dit gebied en is daarom gevraagd om in het vervolgtraject van advies te dienen. Daarnaast biedt HoogTij de mogelijkheid tot het plaatsen van twee of drie windturbines. Daarmee kan in de toekomst in de hele vraag naar stroom worden voorzien. Wethouder Duurzaamheid Sanna Munnikendam spreekt van ‘goed nieuws’ nu blijkt dat duurzaamheid en innovatie op het nieuwe bedrijventerrein in Westzaan hand in hand kunnen gaan.

Brede inzetbaarheid

HoogTij is een havenlocatie met bedrijfskavels in het industriële hart van de Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven profiteren hier van de energietransitie en de groeimarkt in windparken en van de kennis en innovaties in de voedingsindustrie. En tevens van de ambities voor verduurzaming en een circulair bedrijfsleven. Er wordt gewerkt aan een duurzame toekomst op HoogTij op diverse terreinen, van agri & food tot offshore energie, van opslag en overslag tot industrie en van schaalvergroting tot uitwijklocatie voor woningbouw. De ervaringen met het verduurzamen van HoogTij kunnen worden ingezet als leertraject voor de verduurzaming van andere bedrijventerreinen. De ambitie is dat HoogTij uiterlijk in 2030 energieneutraal wordt.

 

Reacties