Na de PAS- de PFAS-impasse: welke nieuwe tegenslagen dreigen?

Foto: Pixabay / Recyclind

DZ-raadslid Jos Kerkhoven wil weten welke stappen het college al heeft gezet met het in kaart brengen van grond die PFAS bevat: een groep van meer dan 6000 chemische verbindingen die onder de verzamelnaam poly- en perfluoralkylstoffen valt. Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels af voor het werken met grond waar PFAS in zit en sindsdien staat het grondverzet op veel plaatsen stil en staan honderden transportbedrijven op omvallen.

Transport en Logistiek Nederland heeft gemeenten opgeroepen om snel de PFAS-gehalten op hun grondgebied in kaart te brengen en Democratisch Zaanstad wil via schriftelijke vragen te weten komen in hoeverre Zaanstad gehoor heeft gegeven aan die hartenkreet. Na alle commotie die volgde op de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State is de PFAS-kwestie een tweede majeure bedreiging voor meerdere economische sectoren. DZ wil onder meer weten of het college haar zorg deelt dat de situation rond de PFAS infrastructurele en woningbouwprojecten kan doen stagneren en wat de mogelijke gevolgen voor Zaanstad kunnen zijn.

Grondverzetbedrijven, aannemers en transporteurs willen op 30 oktober in navolging van de boeren op 30 oktober met hun materieel naar Den Haag rijden om daar te protesteren tegen zowel het stilvallen van projecten wegens de Pas- als de PFAS-impasse. PFAS omvatten duizenden componenten en zijn wereldwijd aanwezig in drinkwater en in de grond. Een aantal PFAS is geclassificeerd als persistent en geen van de stoffen breekt volledig biologisch af. Voor de detectie zijn geavanceerde chemische analyses nodig. De reststoffen komen vrij bij de productie en verwerking van fluor polymeren (onder andere Teflon) en in de galvanische industrie, textielindustrie, halfgeleider- en foto-industrie, de papierindustrie, lak- en verfindustrie, in brandblusschuim, de afvalverwerking en de land- en tuinbouw. In Nederland houdt het Expertisecentrum PFAS zich met de monitoring bezig.

 

 

Reacties