De jubel over de groeiende economie verstomt alweer

Foto: Flickr

De Nederlandse economische groei stokt door ontwikkelingen in het buitenland. De werkloosheid bereikt dit jaar zijn laagste punt, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde Augustusraming 2020 van het Centraal Planbureau.

De overheidsbegroting blijft uit ht rood, maar het overschot wordt wel minder groot. Op Prinsjesdag wordt de Macro Economische Verkenning 2020 gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de economische situatie. Volgens directeur Laura van Geest van het CPB ligt het omslagpunt van de conjunctuur achter ons: ‘De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland.‘ Daarbij gaat het om zaken als het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk, handelsconlicten, de politieke chaos in Italië en de ineenstorting van de Argentijnse economie.

Bron: CPB

Eind aan daling werkloosheid

De arbeidsmarkt blijft krap. De afzwakking van de productiegroei komt het eerst tot uitdrukking in een lagere stijging van de arbeidsproductiviteit. In 2020 zakt de werkgelegenheidsgroei in bij een aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod. Dit leidt ertoe dat er een einde komt aan de daling van de werkloosheid.

Reacties

0