Geen gemeentelijke registratie onveilige situaties in de bouw

Still uit de video van 'Nieuwsuur'.
Foto: NOS

De gemeentelijke bouwinspecteur die toezicht houdt op de veiligheid op Zaanse bouwplaatsen constateert meer dan eens dat er niet binnen de regels van de verleende omgevingsvergunning en het Bouwbesluit wordt gewerkt en meldt dit dan bij de verantwoordelijke aannemer. Er wordt geen specifieke registratie bijgehouden van de ontdekte overtredingen.

Democratisch Zaanstad stelde vragen over de (on)veiligheid in de bouw naar aanleiding van een tv-reportage waaruit bleek dat zowel bij het werk aan fietspad De Slinger als aan de Wilhelminasluis in Zaandam gevaarlijke situaties ontstonden door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. Bij De Slinger liepen passanten het risico dakpannen op het hoofd te krijgen en bij de sluis was sprake van instabiele ladders en onvoldoende maatregelen om valgevaar te voorkomen. Na ingrijpen van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn die problemen verholpen.

Het college benadrukt dat het de landelijke inspectie en niet de gemeente is die tot taak heeft om erop toe te zien dat er veilig gewerkt wordt. ‘De gemeente houdt toezicht dat de bouw plaatsvindt binnen de regels van de verleende omgevingsvergunning en het Bouwbesluit. In die rol zijn wij uiteraard niet dagelijks op de bouwplaats,’ aldus de antwoorden. Omdat registratie van overtredingen ontbreekt, lijkt de gemeente ook geen idee te hebben van ondernemingen die het met de veiligheid niet zo nauw plegen te nemen. De in de reportage van Nieuwsuur geconstateerde gebreken en het voor een dag silleggen van de werkzaamheden op beide bouwplaatsen hebben volgens het dagelijks bestuur geen invloed gehad op de planning of tot schade geleid.

Overleg met inspectie

Het college is niet van plan om actiever toe te gaan zien op overtredingen van veiligheidsmaatregelen, omdat de inspectie SZW daarvoor in het leven is geroepen. Het is wel van plan om met de inspectie afspraken te gaan maken over de samenwerking op het gebied van veilig werken op de bouw, maar in welke richting dan gedacht moet worden wordt nog niet duidelijk. B & W beloven er later op terug te komen.

Reacties

0