Tv-reportage onveiligheid bouw triggert DZ: gaan we er wat aan doen?

Still uit de video van 'Nieuwsuur'.
Foto: NOS

Democratisch Zaanstad heeft een serie vragen voor het college naar aanleiding van de recente reportage van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, waarin het negeren van veiligheidsvoorschriften in de bouw werd geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden in Zaandam. Daaruit bleek dat niet alleen de bouwvakkers zelf gevaar lopen, maar ook passanten: bij de werkzaamheden voor de spooroverbouwing bleken die laatsten het risico te lopen geraakt te worden door vallende dakpannen.

Fractievoorzitter Juliëtte Rot wil van het college weten of dat naar aanleiding van het televisie-item contact heeft gehad met de betrokken bouwbedrijven. Bij de werkzaaamheden voor fietsverbinding de Slinger over het spoor ontbrak een verplichte vaste leuning en vormden de dakpannen een risico. Bij de Wilhelminasluis werd een wankel trappetje gebruikt maar werd de waarschuwing van inspecteur Michel Schenk van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het gevaar daarvan in de wind geslagen, waarop het werk is stilgelegd.

Juist bij het werk aan de sluis, dat al gruwelijk is opgehouden door een conflict tussen bouwer Heijmans en opdrachtgever provincie Noord-Holland is verdere vertraging een heikel punt. DZ wil dan ook weten of de bouwstop wat dat betreft gevolgen heeft en zo ja, wie dan opdraait voor de financiële consequenties. De partij wil verder een precieze omschijving van de geconstateerde overtredingen op beide locaties en de gevolgen die deze hebben gehad. Heeft de gemeente op enig moment het gevaar van vallende dakpannen voor publiek geconstateerd? En zo ja, welke maatregelen zijn er vervolgens getroffen?

Meer voorbeelden?

Rot wil daarnaast weten of er meer voorbeelden zijn van bouwprojecten in Zaanstad waarbij de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd en of de gemeente, met in het achterhoofd dat de bouw de gevaarlijkste sector is om in te werken in Nederland, voornemens is om hier actiever toezicht op te gaan houden.

 

 

Reacties

0