Alles volgens het boekje gecontroleerd tijdens bouw Deka-garage Wormerveer

Foto: Google Maps

De onderzoeken naar de huidige staat van de Deka-garage en ondergelegen supermarkt in Wormerveer en de oorzaken van de gedeeltelijke instorting van het parkeerdek zijn nog niet afgerond, maar het onderzoek van de gemeente naar het eigen toezicht tijdens de bouw wel. Conclusie: niets op aan te merken.

Uit de inspectiedossiers blijkt dat de toezichthouders tijdens de hele bouwperiode actief zijn geweest, de bouwplaats vele malen hebben bezocht en ook op andere manieren contact hebben gehad met de opdrachtgever en de bouwer. Dit is in het najaar van 2009 en doorgegaan tot na de oplevering in januari 2011. De ‘reguliere bouwkundige controles’ werden uitgevoerd zoals in die tijd gangbaar was.

Incompleet dossier

Ook is in samenwerking met de Veiligheidregio Zaanstreek-Waterland een aantal controles uitgevoerd wat betreft de brandveiligheid van het complex. ‘Naar verwachting zijn er meer bezoeken geweest en contacten gelegd dan is aangetroffen in de inspectiedossiers. Helaas werd in die periode nog niet alles geregistreerd in de gemeentelijke systemen en er zijn ook gegevens verloren gegaan bij de overgang naar een nieuw registratiesysteem,’ zo schrijft burgemeester Jan Hamming aan de gemeenteraad.

Bouwstop in juli 2010

Op 20 juli 2010 is door de gemeente geadviseerd om de bouw per direct te stoppen vanwege een onveilige situatie, waarna afspraken zijn gemaakt over de hervatting van de werkzaamheden en de gevolgen van bouwen in afwijking van de gemaakte afspraken. Dat laatste deed zich niet voor. ‘Tijdens het toezicht is niets geconstateerd dat wees op het risico van een incident zoals dat zich nu heeft voorgedaan in de parkeergarage.’

Ook nadat de parkeergarage was opgeleverd zijn er geen aanwijzingen geweest om handhavend op te treden, aldus het schrijven. ‘Wij concluderen dat het toezicht op de bouw door de toezichthouders van de gemeente Zaanstad is uitgevoerd zoals is afgesproken.’

Rapporten naar NH Nieuws

De burgemeester laat ook nog weten dat de door NH Nieuws met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur opgevraagde inspectie- en handhavingsdossiers inmiddels zijn verstrekt. Daar had Democratisch Zaanstad schriftelijke vragen over gesteld.

Reacties

article
24876
Geen onregelmatigheden gevonden in onderzoek naar bouwcontroles Deka-garage Wormerveer
De onderzoeken naar de huidige staat van de Deka-garage en ondergelegen supermarkt in Wormerveer en
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/24876/alles-volgens-boekje-gecontroleerd-tijdens-bouw-deka-garage-wormerveer/
2018-12-05T14:10:26+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/10/17061242/Deka-van-boven.png
Bedrijvigheid